Testimonials

  Testimonial namens OMR Jenaplanschool de Ratelaar Deurne In januari 2018 hebben wij als Oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad (MR) van Jenaplanschool de Ratelaar contact gezocht met Learning Focus, het bedrijf van dhr. drs. Jan Lepeltak onderwijsexpert op het gebied van kleine scholen en onderwijskwaliteit. Wij waren op zoek naar specialistische onderwijskundige ondersteuning bij een in … Meer lezen over Testimonials