Testimonials

 

Testimonial namens OMR Jenaplanschool de Ratelaar Deurne

In januari 2018 hebben wij als Oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad (MR) van Jenaplanschool de Ratelaar contact gezocht met Learning Focus, het bedrijf van dhr. drs. Jan Lepeltak onderwijsexpert op het gebied van kleine scholen en onderwijskwaliteit.

Wij waren op zoek naar specialistische onderwijskundige ondersteuning bij een in ons geval voorgenomen sluiting van de school door het Overkoepelend Bestuur, Stichting Prodas. De argumenten en standpunten voor de sluiting die aangedragen werden door het bestuur konden wij met onze kennis niet voldoende goed beoordelen maar voelden sterk de noodzaak om dit verder te onderzoeken en zodoende de MR van meer gewicht te voorzien.

Jan Lepeltak heeft met zijn grote kennis van en ervaring in het onderwijs ons kunnen ondersteunen en het kwaliteitsargument voor sluiting onderwijskundig weerlegd en alternatieven aangedragen om de school weer te laten groeien en bloeien. Zo heeft hij ons kennis laten maken met innovatieve manieren van lesgeven en modern Jenaplanonderwijs en heeft hiervoor ook gesprekken gevoerd met het onderwijsteam alsmede andere betrokkenen.

Wij bevelen Jan Lepeltak en Learning Focus van harte aan en willen andere medezeggenschapsraden adviseren om bij twijfel over de gang van zaken altijd direct contact te zoeken met specialisten zoals Jan Lepeltak. In de Wet Medezeggenschap (WMS) is vastgelegd dat de inhuur van specialisten door Medezeggenschapsraden gefaciliteerd moet worden door het Overkoepelend Bestuur. Wij hebben er als Oudergeleding heel veel baat bij gehad en in korte tijd een schat aan ervaring opgedaan.

de Oudergeleding van Jenaplanschool de Ratelaar  Deurne, september 2018