Privacy-verklaring

PRIVACY-VERKLARING VAN LEARNINGFOCUS.NL

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de site www.learningfocus.nl (hierna: ‘Learningfocus’) verwerkt van haar gebruikers, lezers, auteurs of andere geïnteresseerden.

Indien je Learningfocus bezoekt of persoonsgegevens aan Learningfocus verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring geheel door te lezen en desgewenst te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  J.Lepeltak (eigenaar) kvk

  handelsregister Kvk Amsterdam nr.33235407

  Deze functionaris is bereikbaar van j.lepeltak@learningfocus.nl

 2. Welke gegevens verwerkt door learningfocus.nl en voor welk doel
  2.1       In het kader van uw gebruik van Learningfocus worden geen persoonsgegevens verwerkt anders dan van personen die van de emailmogelijkheden gebruik maken
  a) voor- en achternaam,
  b) emailadres
  b) optioneel ook adres, telefoonnr.

2.2      Learningfocus verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden: ter voorkoming van spam en de mogelijkheid tot interactie/communicatie. Persoonsgegevens worden nimmer met derden gedeeld.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Learningfocus gebruikt je naam en e-mailadres indien je deze vrijwillig hebt opgegeven voor een RSS-feed waarmee je op de hoogte blijft van nieuwe blogs. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

Verwerkt en bewaart de genoemde persoonsgegevens gedurende het bestaan van Learningfocus Bij opheffing worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Learningfocus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens en de hosting van Learningfocus wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker (Hostnet) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Learningfocus je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met eerder genoemde functionaris.

5.2    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan j.l

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Amsterdam, 23-5-2018