Over LearningFocus

LFlogo

Vernieuwen als het nodig, maar ook haalbaar is.

Een focus op krimp en kleine scholen, coding en informatica en didactiek

Testimonials

Testimonials

Lezingen, journalistiek, advies en presentaties over :

 • MR-advies. Kunnen we onze kleine school open houden en hoe?
 • Coding/programmeren/robotica op school, Waarom het moet en hoe het kan.
 • Geschiedenis van ICT en onderwijs in Nederland
 • Hoe kunnen we de kwaliteit van onze school verbeteren d.m.v. community-vorming (docenten. leerlingen, ouders en buurtgenoten).
 • ICT en veranderende didactiek. Zelf onderzoek praktijkonderzoek plegen.
 • Laat zien wat je doet op school. Vlogs (low budget, high quality video) in samenwerking met www.stickypixels.nl 

Recente lezingen/presentaties/adviezen (2013-heden)

 •  Februarai 2019 deelname aan intern Europees seminar over Coding  en Computational Thinking (CT) georganiseerd door ACM (American Association for Computing Machinery), CEPIS and Informatics for All.
 • MR van bedreigde school in Deurne NB (2018)geadviseerd
 • MR van bedreigde school Groningen geadviseerd (2017).
 • “The Pedagogy of Coding”,  lezing op seminar van the Austrian Computer Society in Wenen mei 2016.
 •  Advies gegeven aan MR van met sluiting bedreigde basisschool in Wapse (Drenthe). School blijft open.
 • Advies en White Paper geschreven voor Amerikaanse ontwikkelaar van vreemde talen software (Rosettastone).
 • Advisering ECDL inzake coding in het onderwijs.
 • Review geschreven van het boek Het Prachtige Risico van Gert Biesta. Verschenen in: Van Twaalf tot Achttien, april 2015
 •  Adviseur inzake coding en computational thinking binnen Special Interest Network (SIN) van Council of European Informatic Societies (CEPIS) vanuit  KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatiespecialisten)
 •  Advisering in juni 2016 en Voorjaar 2015 lezingen bij kleine, bedreigde  scholen zoals Het Klaverblad in Drimmelen
 •  Stichting Behoud Kleine Scholen geadviseerd met name rond kansen/mogelijkheden van inzet Smart-ICT
 •  MR’s van kleine scholen onderwijskundig geadviseerd in samen werking met mr. Dik Berkhout (onderwijsjurist en advocaat) bij conflictsituaties met bevoegd gezag i.v.m. fusie en opheffing. Alle zaken bij Geschillencommissie Wet Medezeggenschap Scholen en Ondernemingskamer gewonnen. (voorjaar/zomer 2015)
 •   Kennisnet geadviseerd bij totstandkoming van publicatie over coding (oktober 2015)
 •   januari 2015 lezing op de openingsdag van de NOT januari 2015 over 30 jaar ICT en onderwijs
 •   artikel geschreven over het vak informatica in het VO gepubliceerd in het maandblad van twaalf tot achttien december 2014
 •   september 2014 Deelgenomen aan KNAW-workshop Computing in secondary education
 •   voorstel geschreven voor de ontwikkeling van Samsung Smart educational HUB’s. Social Media in het PO en VO
 •   invited speaker op Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media in Eye in mei 2014
 •   De krimpbestendige school op congres IPON2014 (mrt. 2014 jaarbeurs Utrecht) IPON maart 2014
 •   op studiedag van Kennisnet in Zoetermeer: ICT als kans bij krimp (najaar 2013)
 •   inspiratiedag stichting Opo  Furore voor basisonderwijs in Friesland (najaar 2013, Drachten)
 •   2013-204 Div. presentaties op scholen in Gelderland en Noord-Brabant
 •   presentatie op nationale studiedag kleine scholen in de Weebosch, gemeente Bergeijk (dec. 2013)
 •   lezing op studiedag van gemeente Bernisse (Voorne-Putten) over onderwijs in kleine kernen (jan.2014)
 •   onderwijskundige advies gegeven aan medezeggenschapsraden  (MR’s) van kleine scholen n.a.v. fusieplannen en opheffingsdreiging van schoolbesturen.     Dit in samenwerking met Jurion onderwijsjuristen. www.jurion.nl
 •  realisatie van 4 videoclips over eScience-ondezoeken website en 1th National eScience Symposium. gemaakt i.o.v Netherlands eScience Center (november 2014). eSalsa: About Climate change and sealevels:  http://www.youtube.com/watch?v=3vo6tZDHFr0
  Amuse about: About the evolution of starclusters: http://www.youtube.com/watch?v=LUzJJoq2ODc
  eEcology: Bird tracking and eScience: http://www.youtube.com/watch?v=OWXwAc08S9o
  Research with Twitter: The TwiNl-project: http://www.youtube.com/watch?v=ZRUpdUiOGVE

2000 – 2013 o.a.
Adviesopdracht van stichting de Koepel en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde inzake webpublishing (juni 2013)

Projectmanager Stichting Natuurkunde.nl (2006-2013) bij Universiteit van Amsterdam en CMA (Centrum voor educatieve Micro-electronica Applicaties).

Lector ICT en veranderende didactiek aan Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Projectleider Veenquest/ Het eerste educatieve mobile learning product op basis van PDA en GPS in NL

Veenquest GPS/PDA in robuuste behuizing (2007)

http://www.georgeplakke.blogspot.nl/2007/11/promofilm-veenquest.html

 • Projectmanagement  Universiteit van Amsterdam, AMSTEL-instituut, faculteit natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (2006-2010)
 • Advisering E-learningproject Waddencampus voor NHL (2007-2008)
 • Lector ICT en veranderende didactiek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
 • div. Publicaties voor Stichting ICT op school en Kennisnet
 • Hoofdredacteur COS (Computers Op School)
 • Columns en artikelen, medewerker: Computable, De Telegraaf,  Vives
 • Advisering Wolters-Noordhoff /EPN
 • Natuur- en Milieu Educatie (NME)
 • redacteur Schooltv-programma’s Shift en Computerjournaal

Workshops en lezingen op VO-scholen en conferentie

Selectie van publicaties

J.Lepeltak. (2014) Informatica onderwijs in gevaar. In: van twaalf tot achttien, december 2014 p.28-p.29.

Jan Lepeltak. (2014) From Learning to Use Towards Learning to Code: 25 Years in Dutch Schools. In Springer book: Reflections on the History of Computers in Education: Early Use of Computers and Teaching about Computing in Schools (Ed. Tatnall, Davey). New York, 2014.

Jan Lepeltak (2013) Robotica, spelenderwijs leren programmeren. Robocup junior 2013. In Vives: november 2013 http://www.ipon.nl/artikelen/robotica-spelenderwijs-leren-programmeren-world-robocup-junior-2013

Jan Lepeltak (2013( . Kleine scholen, grote ideeën. In: Vives mei 2013, p133-134

Lepeltak, J., Bronkhorst, J (2010).: Computerverslaving. In: Spraak, taal en leren. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten 2010.

J.Lepeltak (2005). Leermiddelen en ICT in het voortgezet onderwijs. De prijs vernieuwing. Ict op school dossier, Zoetermeer 2005.

J.Lepeltak, (2006) From learning to Use Towards using to Learn.. About lessons to be learned from ICT-education in the Netherlands. In: History of Computing and Education 2. Springer Verlag New York 2006;

Lepeltak, Jan en Verlinde, Claire, (1998) Education for the twenty-first century: issues and prospects, Contributions to the work of the International Commision on Education for the Twenty-first Century, chaired by Jacques Delors, 1998, Pagina 281-298.

 

Lepeltak, Jan, (1997) ICT-beleid onderwijs ambitieus en schetsmatig opgezet, In: Staatscourant 104. Nr. 104, 5 juni 1997, Pagina 6.

 

Lepeltak, Jan, (1997) Van schoolbibliotheek naar open leercentrum, ICT en de weg naar zelfstandig leren, In: Bibliotheek & Samenleving, Jaargang 24, Nr. 7/8, juli/augustus, Pagina 22-26.

Lepeltak, Jan (1997) ICT, “leren leren” en metacognitie, Tinfon, Tijdschrift voor informatica-onderwijs, 6de jaargang 1997, 4

Lepeltak, J, (1996) Leerlingen op de elektronische snelweg, kennis en vaardigheden in kaart gebracht, SLO-publicatie juni 1996.
Lepeltak, Jan, (1996) Pionieren, stimuleren en verbreden twaalf jaar computers in het onderwijsbeleid, In: Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, Jaargang 55, Nr. 2/3, februari/maart 1996, Pagina 17-20.

 

Lepeltak, J. and Collis, B.A. (1993) Multimedia resources and their effective use in distance education.In: Distance education for the twenty-first century: selected papers from the 16th World Conference of the International Council for Distance Education / eds. B. Scriven, R. Lundin, Y. Ryan (pp. pp. 292-294).

 

Lepeltak, Jan, (1992) De taalkist: lessen informatica en Nederlands, In: Katern print ov, september 1992, Pagina 14-16.

 

Lepeltak, J. en Weijdema (1992), W, De taalkist, 12 lessen over taal en computers, Schoonhoven, 1992

 

Lepeltak, Jan en Willy Weijdema. (1991) Taalbeschouwing en informatica, In: Levende talen. Nr. 461, mei 1991, pagina 257-260.
Lepeltak, Jan (1991). Computerjournaal. Educational broadcasting, Courseware-development, and electronic mail for secondary education. Proceedings International Conference on Multi-media in education and training. ICOMMET ’91. Tokyo 1991. P.183-184.

Lepeltak, Jan (1985) Computer en Moedertaalonderwijs 3: Op weg naar geïntergreerde burgerinformatica, In: Moer, Nr. 3, 1985, Pagina 15-21

 

Jan Lepeltak, (1984) Taalbeschouwing en Informatica. Levende Talen, november 1984. P. 376-380

 

PRIVACY-VERKLARING VAN LEARNINGFOCUS.NL

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de site www.learningfocus.nl (hierna: ‘Learningfocus’) verwerkt van haar gebruikers, lezers, auteurs of andere geïnteresseerden.

Indien je Learningfocus bezoekt of persoonsgegevens aan Learningfocus verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze verklaring te verwerken.
Wij adviseren je om deze verklaring geheel door te lezen en desgewenst te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  J.Lepeltak (eigenaar) kvk

  handelsregister Kvk Amsterdam nr.33235407

  Deze functionaris is bereikbaar van j.lepeltak@learningfocus.nl

 2. Welke gegevens verwerkt door learningfocus.nl en voor welk doel
  2.1       In het kader van uw gebruik van Learningfocus worden geen persoonsgegevens verwerkt anders dan van personen die van de emailmogelijkheden gebruik maken
  a) voor- en achternaam,
  b) emailadres
  b) optioneel ook adres, telefoonnr.

2.2      Learningfocus verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden: ter voorkoming van spam en de mogelijkheid tot interactie/communicatie. Persoonsgegevens worden nimmer met derden gedeeld.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Learningfocus gebruikt je naam en e-mailadres indien je deze vrijwillig hebt opgegeven voor een RSS-feed waarmee je op de hoogte blijft van nieuwe blogs. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijnen

Verwerkt en bewaart de genoemde persoonsgegevens gedurende het bestaan van Learningfocus Bij opheffing worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Learningfocus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens en de hosting van Learningfocus wordt gebruik gemaakt van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker (Hostnet) hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Learningfocus je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met eerder genoemde functionaris.

5.2    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan j.l

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Amsterdam, 23-5-2018