Wie is Learningfocus? Mijn CV

LearningFocus was founded by Jan Lepeltak

Sinds 1986 full time actief op snijvlak onderwijs en ICT in regulier onderwijs. Eerst als leerplanontwikkelaar (SLO) en daarna als lector aan de lerarenopleiding van de NHL (de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden). Daarna zej gewerkt voor de Universiteit van Amsterdam. De laatste jaren geef ik advies en houd ik presentaties (zie Speakers Academy) over:

– Kleine scholen en krimp (advies aan MR’s).
– Waarom programmeren (coding op school en hoe)
– Wat we kunnen leren van de geschiedenis van educatief computergebruik in Nederland
Voor specifieke info zie ook webpagina over LearningFocus.nl

CV / Werkzaamheden

 • hoofdredacteur en oprichter van het online magazine Komenskypost: www.komenskypost.nl
 • oprichter Lepeltak-IT later verder onder de naam LearningFocus, adviesbureau voor onderwijs en innovatie
 • vertegenwoordiger in CEPIS EU special interest network education van Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) en vereniging voor register informatica (VRI)
 • publicist, columnist, blogger (o.a.Volkskrant, Computable, Personal Computer Magazine, de Telegraaf, Vives)
 • tot 2008 lector ICT en veranderende didactiek aan de NHL (Leeuwarden): R&D o.a. , gastlessen, Waddencampus, educatief multimediaal ontwerpen
 • 19 jaar hoofdredacteur van het tijdschrift Computers op School (COS)
 • educatief ICT-uitgever bij uitgeverij ThiemeMeulenhoff
 • oprichter Nederlandse ComputerClubhuizen (1999)
 • 12 jaar ontwikkelaar bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) in Enschede (projectgroep informatica en nieuwe media in het onderwijs)
 • doctoraal algemene taalwetenschap en 1e graads lesbevoegdheid in de neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam
 • projectleider en medewerker div. internationale projecten i.s.m UK, Spanje, Denemarken en Russische Federatie
 • sinds de oprichting in 1992 in UK als fellow actief betrokken bij internationale leraren- en docentennetwerk Mirandanet
 • leraar VO ( van 1 mavo tot 6 vwo)
 • doctoraal algemene taalwetenschap en 1e graads bevoegdheid Nederlands

Columns, artikelen, boekbijdragen:

 • in o.a. Computable, Personal Computer Magazine, de Telegraaf, de Volkskrant, Computers op School, Vives. in totaal meer dan 1000 artikelen
 • Geschreven schoolmethode i.s.m. Willy Weijdema de Taalkist (taalbeschouwing en informatica),
 • bijdrage aan Unesco-rapport cie. Delors i.s.m. Claire Verlinden Teaching in the information age, in  Education for the  twenty-first century (Paris 1998)
 • Over computerverslaving in reeks Kinderen en adolescenten. Problemen en risicosituaties (Houten, 2010),
 • From using to learn towards learning to use. Springer Verlag 2008. From using to learn towards learning to code.
 • In Reflections on the history of computers education (te verschijnen bij Springer voorjaar 2014)
 • From Learning to Use Towards Learning to Code: 25 Years in Dutch Schools. In Springer book: Reflections on the History of Computers in Education: Early Use of Computers and Teaching about Computing in Schools (Ed. Tatnall, Davey). New York, 2014.
 • In Van 12 tot 18 december 201e Over informatica

Overig:

Mijn betrokkenheid bij kleine scholen komt voort uit mijn eerdere lectoraat ICT en didactiek aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) in Friesland.  Als lector bij  de NHL hield ik mij bezig met onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Met mijn kenniskring werkten we samen met een aantal kleine PO en VO-scholen (o.a.  enkele op de Waddeneilanden, zie bijgaand artikel). Ik was onder de indruk van de betrokkenheid van de bij de school van niet alleen de leerkrachten, ouders en leerlingen, maar bijna de hele gemeenschap. Kortom onderwijs zoals je het voor iedereen zou wensen. Zie onderstaande video.

English

Experience and expertise:
1. Projectmanagement of  succesfull projects (content & software development, curriculum development, training, educational public broadcasting) since 1986. Project manager of www.natuurkunde.nl at University of Amsterdam
2. Senior curriculum developer at Nationial Instute for Curricum Development (SLO)
3. Writer, journalist and editor. Author of articles for magazins, daily newspapers, books. For more then 19 years editor-in-chief of the oldest edtech-monthly in the Netherlands  (COS)..
3. former professor of ICT and new pedagogies at NHL, University of applied science in Leeuwarden . Developed the Waddencampus. A virtual e-learning campus for island schools
4. Edtech pioneer and veteran for more than 30 jaar. Specialist in educational technology and computing e.g. Pedagogies, blended learning and e-learning,

 

 

a younger Bill Gates and me

a younger Bill Gates and me

NRC-artikel_april_2008