Categorie: Publicaties

Bestseller-auteur Lucy Crehan (Cleverlands): Kwaliteit docent is bepalend

Reageer »
beleidInnovatiePublicaties

Lucy Crehan  (foto: J.C.Lepeltak)

Door Jan Lepeltak

Onlangs was voormalig leraar en onderwijsauteur Lucy Crehan in ons land waar zij in Amsterdam een presentatie verzorgde op het congres Make Shift Happen (MSH). Lucy bezocht in twee jaar scholen in onder meer Oost-Azië en sprak met leerlingen, ouders, docenten en onderwijsbobo’s in Finland, Japan, Singapore, Shanghai en Canada. Het gaat om landen die bekend staan als onderwijstoppers in studieresultaten volgens de PISA-onderzoeken. In haar boek Cleverlands (inmiddels een onderwijsbestseller) beschrijft ze op nuchtere en deskundige wijze haar ervaringen, waarbij ze ook haar twijfels over PISA niet onder stoelen of banken steekt. Al eerder meldden we dat het een bijzonder lezenswaardig boek opleverde.

Wij spraken met Lucy na het MSH-congres in het Amsterdamse Café-Restaurant Dauphine. Bij de voorbereiding zag ik op YouTube een vraaggesprek met haar op BBC-breakfast news.
Lucy oogt jonger, ze praat snel, is spontaan en bijzonder vriendelijk. Ze blijkt zeer geïnteresseerd in wat er in Nederland gebeurt, vooral de activiteiten van Leraren in Actie en de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie hebben haar aandacht naar blijkt. Haar interesse wordt verklaard door het feit dat ze al weer werkt aan een nieuw boek waarin de leraar centraal staat. Het verbaast dat ze feitelijk geen journalistieke ervaring heeft, wat je gezien de vlotte stijl en leesbaarheid van haar boek niet zou zeggen. (meer…)

Een nieuw Edubloggers initiatief?

3 reacties
beleidCommunicatieICTImplementatieInformaticaInnovatielerarenmultimediaPublicatiessocial media

edublogger

Een onafhankelijke Edubloggers keuzesite?

Wekelijks verschijnen er tientallen blogs. Nogal wat zijn afkomstig van Edubloggers. Kiezen als lezer is moeilijk en je mist vaak wat. Kortom: het is lastig bij te houden.

Wie hebben er nog meer behoefte aan een onafhankelijke, ter zake kundige redactie die een wekelijkse keuze maakt? Zo’n redactie en een bijbehorend onafhankelijke Internetsite (Huffington Post-achtig), die niet gekoppeld is aan een van de bestaande commerciële initiatieven, bestaat niet. Die zou er moeten komen. Wie wil daaraan meewerken? Ik denk met name ook aan onafhankelijke edubloggers.  Mogelijk is dit een onderwerp voor het Edubloggersdiner.
Geïnteresseerd: mail me: j.lepeltak@upcmail.nl

Over mijzelf:
Meer dan 25 jaar ben ik actief in de journalistiek op het terrein van ICT en onderwijs.  Zo heb ik gewerkt voor o.a. Personal Computer Magazine, Computable, de Telegraaf (columnist) en enkele malen voor de Volkskrant. Daarnaast was ik bijna 19 jaar hoofdredacteur van het maandblad Computers op School. Een conflict met de uitgever, waarbij de onafhankelijke positie van de redactie in het geding was, leidde ertoe dat ik samen met de rest van de redactie opstapte. Het zette me wel aan het denken over de relatie commercie en onderwijs. Het was overigens altijd een ‘bijbaantje’. Ben nu Edublogger en schrijf zo nu en dan voor onderwijsbladen als 12-18.

WAAROM SCRATCH ZAL AANSLAAN

2 reacties
beleidbesturencodingDidactieke-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenLerenmultimediaProfessionaliseringPublicatiessocial media

Lessen van Logo

Er is veel voor te zeggen om de programmeertaal Scratch of een van de dialecten zoals Scatchjr, Sniff of Snap (voor heen BYOB) te gebruiken als de standaard codingtaal voor het onderwijs. BYOB bleek een niet zo geslaagde afkorting omdat deze afkorting bij feestjes in de VS vaak gebruikt wordt als Bring Your Own Booze (met dank aan Eelco Dijkstra).  Dus BYOB werd Snap.

Wat maakt een taal geschikt voor het onderwijs? Het simpelste antwoord is: eenvoud in gebruik. Maar dat is niet voldoende. Je moet snel resultaten kunnen zien, geluid en beeld (video of illustraties) kunnen invoeren, maar er is meer. Tijdens de openingsavond van de succesvolle Scratch2015 conferentie in augustus 2015 in Amsterdam (bijna 300 deelnemers uit meer dan 25 landen) was er een bijzonder interessante lezing van de eregast Cynthia Solomon over de oertijd van Logo.

Waarom nu aandacht voor Logo? Wie iets van de achtergronden van Scratch wil weten komt uit bij Logo. De uitgangspunten (de ‘filosofie’) en de doelstellingen van Scratch zijn in wezen die van Logo. Toen ik in 1986 een bezoek bracht aan Logo-ontwikkelaar Seymour Papert in het nieuwe MIT Medialab in Boston had ik ten onrechte het idee dat men nog in de pioniersfase was. Het tegendeel is waar, Cynthia Solomon was met Seymour Papert al vanaf eind jaren ‘60 en de jaren ’70 bezig op basis van ontwikkelingspsychologische principes van Piaget onderwijs met inzet van ICT te ontwikkelen voor kinderen. Zie voor het interview met Papert. https://www.learningfocus.nl/2014/02/25/1986-interview-met-seymour-papert-mindstorms/ .

Solomon schreef samen Papert in 1971 een nog steeds lezenswaardig artikel getiteld Twenty Things To Do With A Computer. Hier wordt ook de oerversie van Logo geïntroduceerd. Vergeleken met Scratch was Logo niet zo’n simpele taal als men deed voorkomen.  Solomon ging in op de begrippen constructivisme vs constructionism en haalde even uit naar de maker movement:

  1. constructionism is makings things to make sense
  2. constructivism is making sense without doing things
  3. maker movementis making things without attention to making sense

Cynthia ging wat kort door de bocht en deed mensen uit de maker movement daarmee tekort. Toch zat er een kern van waarheid in. In sommige workshops kennen toch wel een hoog erg fröbelgehalte zonder dat voldoende duidelijk wordt gemaakt wat er achter zit of wat de koppeling met curriculum is..
Solomon had mooi foto- en videomateriaal meegenomen. We zagen van een jonge hippie-achtige figuur met lang haar en baard die uitleg gaf bij demonstraties. Die hippie was Seymour Papert nog jaren voordat hij zijn beroemde Mindstorms , Children, Computers and Powerful Ideas (1980) schreef.

De kern van Papert’s ideeën is dat niet de computer ‘in command’ moet zijn maar de leerlingen en daartoe ontwikkelde hij zijn beroemde ‘turtle’ taal Logo, waarmee je de gang/bewegingen van een ‘virtuele’ en later ‘fysieke’ (speelgoed) schildpad kon programmeren. Hoe powerful Papert’s ideeën zijn blijkt nu uit  de opkomst van Scratch. (meer…)

NIEUW ONDERZOEK ONDERWIJS IN KLEINE SCHOOL

1 reactie
DidactiekICTkleine scholenlerarenonderzoekPublicaties

 

“SLUIT GOEDE KLEINE SCHOLEN NIET VANWEGE ARBITRAIRE ONDERGRENS”

Inmiddels zijn er twee uitgebreide meta-onderzoeken verschenen die uitgebreid ingaan op kwaliteit, onderwijs en kleine scholen.  Het laatste onderzoek van Deunk en Doolaard (2014, Universiteit Groningen), getiteld Onderwijs op kleine scholen, is recent verschenen. Daar (meer…)

Herinneringen aan een bijzonder mens

1 reactie
geschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatiePublicaties

HBC portret

Hugo Brandt Corstius als docent

Er is niet zoveel bekend over het docentschap van de onlangs overleden schrijver en winnaar van de PC Hooftprijs Hugo Brandt Corstius (HBC).  Daarom wil ik hierbij wat herinneringen delen aan deze briljante, omstreden en merkwaardige figuur.  In de jaren ’70 volgde ik een aantal bijzondere werkgroepen (computerlinguïstiek en algebraïsche taalkunde) aan de UvA bij Brandt Corstius. (meer…)

1984: Toen computers nog bliepten

1 reactie
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelingLerenLezingenPresentatiesPublicaties

Mac

1984-2014: 30 jaar Ict op school. Kroniek van een lange weg.

(2) 1984 intro van Apple’s Mac

Het honderd-scholen-project gaat officieel in het schooljaar 1983-’84 van start.  De overheid rust 100 scholen uit met computers en introduceert het vak burgerinformatica. Het gaat vooral om ‘learning to use’. 1984 is de titel van Orwell’s roman uit 1948 waarin hij een (verwachte?) totalitaire wereld in 1984 schets. Het vormt de inspiratiebron van Apple’s vermaarde tv-commercial bij de introductie van de legendarische Macintosh-computer in 1984. http://www.youtube.com/watch?v=OYecfV3ubP8.  Het eerste artikel in een landelijke krant over computers in het onderwijs verschijnt in de Volkskrant. Het is mijn entree in de vakjournalistiek. Het staat hieronder afgedrukt. (meer…)

30 jaar computers op school (1): de proloog

Reageer »
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatiekleine scholenLerenPublicaties

 

pons- of hollerithkaart

pons- of hollerithkaart

(1) De jaren ’60-’70
Deze kleine persoonlijke geschiedenis laat ik beginnen in 1984. Het schooljaar van het honderd scholen project waarin de overheid voor het eerst computers op Nederlandse (VO) scholen introduceerde.  Het was ook het jaar waarin ik als leraar experimenteerde met informatica lessen binnen het vak Nederlands en mijn eerste artikel schreef over computers in de klas voor het tijdschrift Levende Talen.[1] Maar er is ook wat protohistorie, de vroegste geschiedenis, waarmee ik begin. (meer…)

Catch 22: belastinggeld ICT en onderwijs

1 reactie
Publicaties

Onlangs heb een artikel geschreven dat half juni 2012 in het onderwijsblad Vives verschijnt. Op verzoek van de redactie probeerde ik, vanuit het perspectief van de leraar, in beeld te brengen wat er zoal de afgelopen 10 jaar op ICT gebied is gebeurd met publieke middelen.
De ruimte was beperkt en onderwijs en ICT-beleid zijn nu niet direct onderwerpen waar het hart van menig docent harder van gaat kloppen.
Ik wilde o.m. antwoorden op twee vragen: (1) hoeveel geld is er vanuit de overheid naar ICT en onderwijs gegaan sinds 2001 het jaar waarin kennisnet begon? (2) Heeft OCW wel eens een impactonderzoek laten plaatsvinden om zoveel mogelijk extern en objectief vast te stellen wat de effecten zijn geweest van al die activiteiten. Dat moet niet zo moeilijk zijn, we hebben het hier tenslotte over belastinggeld en zo’n onderzoek voorkomt dat je in een eindeloze welles-nietes discussie verzandt.
Nou dat viel knap tegen. De Rekenkamer was heel bereidwillig maar bracht me niet verder. Stichtingen die beleid uitvoeren zijn verder zelfstandig. Een door de accountant goed gekeurd jaarverslag is voldoende. Toevallig was er net een bericht gepubliceerd door Rekenkamer. De Rekenkamer stelde eind mei 2012 in een persbericht dat de Tweede Kamer niet inzichtelijk wordt geïnformeerd over de vraag of ministers hun beleid op effectiviteit (gaan) evalueren. Ook ontvangt de Tweede Kamer vrijwel geen informatie over de redenen waarom beleid niet op effectiviteit wordt geëvalueerd. Binnen OCW wordt nu wel gewerkt met een kennisagenda waarbij speciale aandacht uitgaat naar het op wetenschappelijk verantwoorde manier beoordelen van de effectiviteit van maatregelen. (meer…)