Categorie: Professionalisering

Onderwijsraad en curriculum-vernieuwing

1 reactie
beleidbesturencodingDidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelingmultimediaonderzoekProfessionaliseringsocial media

eigentijds curriculum

Over millenium en 21th century skills

De onderwijsraad omarmt de 21th century skills in haar advies aan de Minister van Onderwijs. Wie zich langer met ICT en leren bezighoudt herkent de skills uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Erg spectaculair zijn ze daarom niet te noemen: ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen. Een nieuw eigentijds curriculum lijkt me nodig, al zal invoering niet eenvoudig zijn. Als er iets bij komt in het curriculum, zal er iets anders uit moeten. Maar wat? (meer…)

Kritische lessen van de Teacher Summit (Nieuw Zeeland)

Reageer »
beleidbesturenDidactiekICTInnovatiekleine scholenlerarenLerenonderzoekProfessionalisering

 

nieuw zeelandOf het nu ook kwam door de paasdagen is niet duidelijk, maar het woord passie voor onderwijs lag op ieders mond bestorven in de Balie. Afgelopen week waren een kleine 100 personen in de Amsterdamse Balie bijeen om te luisteren naar de ervaringen van Nederlandse deelnemers aan de The fourth International Summit on the Teaching Profession 2014 die recent in Nieuw Zeeland plaats vond.  Minister Bussemaker en Annet Kil (Onderwijscoöperatie) verdienen een dikke pluim omdat zij er voor zorgden dat Nederland de enige delegatie had waar ook echte leraren deel van uitmaakten. (meer…)

Schoolzone Amsterdam, leren en inspireren

2 reacties
DidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenLerenmultimediaProfessionalisering

 logo schoolzone jpeg

 

Leraren delen kennis en ervaring


Graag deel ik met iedereen het initiatief dat ik samen met enkele anderen in Amsterdam aan het uitvoeren ben. We zijn sinds begin van dit jaar in onze ‘vrije tijd’ begonnen aan Schoolzone Amsterdam. Onze website www.schoolzoneamsterdam.nl is nog in ontwikkeling en de eerste opnames voor het videodeel zijn gemaakt. Doel is elkaar inspireren en van elkaar leren.
Wij houden ons zeer aanbevolen voor suggesties en support. In april presenteren wij ons. Belangstelling? Geef u op bij j.lepeltak@schoolzoneamsterdam.nl

De naam?

Overal op straat vind je dit schooljaar in Amsterdam de tekst Schoolzone in de buurt van scholen. Hij is bedoeld als waarschuwing voor het langskomende verkeer, maar functioneert ook als plaatsaanduiding. Hier ontmoeten, ouders, leerkrachten, buurtbewoners en kinderen elkaar. Schoolzone wil een virtuele ontmoetingsplaats worden. (meer…)

WAAROM EEN MAATSCHAP VOOR LERAREN?

4 reacties
DidactiekICTInnovatielerarenLerenProfessionalisering

 

 

Elly Looman, rector Vakhorst College

Elly Loman, rector Vathorst College

 

 

Impressie van de edcamp maatschap voor leraren

Voor wie een maatschap wil starten met als doel een nieuwe school te beginnen was het Vathorstcollege (vmbo T-Havo vwo) in Amersfoort misschien niet de beste Edcamp locatie.  Was de ligging slecht? Of de verzorging? Integendeel het was allemaal uitstekend. Maar na de rondleiding op deze schitterende, moderne nieuwe Pleionschool (Platform Eigentijds Leren) beving mij de vraag waarom een maatschap oprichten als het ook zonder kan.  Het enthousiasme, van de energieke, betrokken maar ook nuchtere rector Elly Loman  werkt aanstekelijk. Ja, onder zo’n rector wil iedereen wel werken. Al zal ze ook best streng zijn.
Het Vathorst profileert zich als ‘kunstenschool’. Na de rondleiding gingen we terug naar het grote Armando lokaal en lieten we de lokalen Arnon Grunberg en Carice van Houten rechts liggen. (meer…)

IMPRESSIE VAN IPON2014 1e DAG

Reageer »
DidactiekICTInnovatiekleine scholenLeerplanontwikkelingLerenmultimediaPresentatiesProfessionalisering

IPON

Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen
De Bett in Londen is een hele grote beurs met lezingen. Op IPON zien we lezingen met daarom heen een beurs.  Het is vooral ook een plek om collega’s te ontmoeten.  Fijn dat na het faillissement van Hub-uitgevers IPON onder de bezielende leiding van Martin Smelt en Reshift een doorstart heeft kunnen maken.

De keynote van Michel van Ast was zoals we die kennen van hem: uitstekend. Heldere voorbeelden over de rol ICT in het onderwijs. We zagen een ontroerend multimedia-verslag (foto’s met commentaar) van een studente over haar mbo-stage in de ouderenzorg. Voorbeelden van talentvolle leerlingen in de basisschool, die lastige Ict-problemen even oplosten, terwijl ze in de traditionele vakken niet direct uitblinken.  Tegenwoordig staat Michel, die na zijn Youngworks avontuur les geeft aan een lerarenopleiding, zelf soms ook voor de klas. Hij geeft doe-onderwijs. Zie voor een schitterende site met ideeën https://diy.org/featured. “Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen”. Is Michel’s motto. (meer…)

NIVO-project: vooral top-down

Reageer »
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLerenmultimediaProfessionalisering

NIV0-praktijkboekKroniek van 30 jaar ICT en onderwijs

1986 (9) NIVO-project: degelijk maar niet altijd erg inspirerend

Wil je als docent iets bereiken dan moet je je plannen goed afstemmen op de beleidskaders van de overheid. Dat geldt in 1986 voor het NIVO-project.  Is dat misschien  nog zo? NIVO gaat deel uit maken van het Informatica StimuleringsPlan (INSP), dat is opgezet naar aanleiding van het advies van de commissie Rathenau.  Rathenau constateerde eind jaren ’70.  een toenemende achterstand op het gebied van de toepassing van micro-elektronica. Dit zou ons uiteindelijk economisch gaan opbreken. (meer…)

Het NIVO-project: grote ambities, weinig geld

1 reactie
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelingProfessionalisering
De eerste IBM-PC met PC-DOS/MS-DOS

De eerste IBM-PC met PC-DOS/MS-DOS

Kroniek van 30 jaar ICT en onderwijs
1986 (8) NIVO-project: grote ambities, weinig geld

Er zijn enkele vaste patronen te ontdekken als het gaat om 30 jaar I(C)T en onderwijs. De ambities zijn vaak omgekeerd evenredig aan de beschikbare middelen en de degenen die het allemaal moeten doen, de leerkrachten, hebben weinig in te brengen.

Met projecten van eerst 100 en later 200-scholen voor voortgezet onderwijs, schiet het bij ons in de jaren ’84-’85 niet erg op met de introductie van de computer op school.  In de UK is men al full-swing aan de gang met het nog onder Labour in 1980 gestarte MicroElectronics Education Program (MEP). Men kiest na een prijsvraag van de BBC de Acorn als onderwijscomputer. Frankrijk kent sinds 1985 het programma l’informatique pour tous’ van eerste minister Laurant Fabius (de huidige Franse minister van buitenlandse zaken). (meer…)

2014: jaar van de waarheid voor kleine school

Reageer »
DidactiekICTInnovatiekleine scholenLerenLezingenPresentatiesProfessionalisering

 

DSC07086Iedere betrokkene bij het onderwijs de allerbeste wensen voor 2014. Voor veel kleine scholen en scholen in de krimp zal 2014 het jaar van de waarheid worden. Willen we voorkomen dat kleine scholen uit dorpskernen en buurtschappen verdwijnen dan is het ontwikkelen van alternatieven een voorwaarde.

Dat moeten plannen zijn waarmee men een bestaand stichtingsbestuur kan overtuigen. Voor anderen is dit al te laat en zoekt men de oplossing in het stichten van ‘nieuwe’ scholen door coöperaties van ouders, bewoners en leerkrachten in samenwerking met een gemeentebestuur. In Bergeijk is zo’n coöperatie eind vorig jaar opgericht.

Een realistisch Behoud Kleine School Plan (BKSP) is maatwerk en dient te zijn afgestemd op de eigen situatie. Het is een integraal plan met aandacht voor de financiële, juridische en onderwijskundige aspecten. Kortom, het moet helder maken dat voortbestaan financieel, onderwijskundig en juridisch haalbaar is.

Wij organiseren binnenkort workshops waarin door specialisten op het gebied van bekostiging, onderwijsrecht, onderwijsinnovatie en smart-ICT op genoemde aspecten wordt ingegaan. Daarnaast kunnen we helpen bij het tot stand komen van Behoud Kleine Scholen Plannen (BKSP).

 

Voor info:

 

j.lepeltak@learningfocus.nl of 06 53927287

 

 

 

 

Small Schools Big Ideas: za 23/3 a.s. in Driemond (NH)

Reageer »
DidactiekInnovatiekleine scholenLerenLezingenPresentatiesProfessionalisering

Over samenwerking, social media en ICT

Veel kleine scholen kunnen bij slimme ICT inzet open blijven!

Programma Seminar  Small School Big Ideas  NL (kleine scholen en ICT) op za 23/3
openbare basisschool Cornelis Jetses in Driemond (onder de rook van Weesp) (meer…)