Categorie: onderzoek

30 jaar ICT in het onderwijs

4 reacties
~Maker movementbeleidbesturencodinge-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheidProfessionaliseringroboticasocial media

DSC07296

Het slechte en het goede nieuws

Deze tekst is gebaseerd op mijn lezing gegeven op de Nationale OnderwijsTentoonstelling (NOT) van 27 – 31 januari 2015

“In vijf tot tien jaar moeten alle leerlingen zijn onderwezen in de mogelijkheden van de computer voor beroep, deelname aan de maatschappij en persoonlijke ontplooiing”. Men zou kunnen denken dat dit een recente politieke doelstelling is.  Niets daarvan. Het gaat om het onderwijsdeel van het Informatica Stimuleringsplan. De tekst komt uit een schrijven uit 1984 van minister Deetman aan de tweede kamer en werd geciteerd door Joke Voogt bij haar oratie als bijzonder hoogleraar ICT en curriculum (UvA) in november 2014.

Of deze doelstelling anno 2015 is gehaald, valt te betwijfelen.  Het duurt allemaal een beetje langer. Misschien was de doelstelling te hoog gegrepen, misschien zijn de maatschappij en de technologie te snel veranderd. Of is er iets anders aan de hand? Zijn er miljarden uitgegeven aan plannen die achteraf niet zo succesvol bleken? En hoe staan we er nu voor? Wat dat laatste betreft is er zowel slecht nieuws als goed nieuws. (meer…)

De beroerde stand van ons informatica-onderwijs

Reageer »
beleidcodingDidactieke-learningICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekProfessionalisering

De Telegraaf bracht deze week een artikel over het grote tekort aan informatici en ander gekwalificeerd ICT-personeel.  Grote multinationals hebben al eerder gedreigd hun hoofdkantoren te verplaatsen naar landen waar de noodzakelijke kennis wel aanwezig is. We zien in andere Europese landen, zoals Italië, Oostenrijk en de UK interessante onderwijsinitiatieven die vaak al in de basisschool beginnen. In Nederland zien we nauwelijks enige politieke beweging. Alleen D’66, bij monde van de 2e kamer onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, spreekt zich duidelijk uit voor invoering van het vak ‘Computer Science’.  Maar de regeringspartijen willen er niet aan. Hierbij een artikel van mij over deze kwestie in het laatste decembernummer van het tijdschrift van 12 tot 18. Bottom line is dat alleen de vernieuwing van de eindtermen, waar nu door een commissie aan wordt gewerkt, voor het vrijblijvende vak Informatica in de bovenbouw VO volstrekt onvoldoende is.

 

Informatica VO in gevaar-page-001Informatica VO in gevaar-page-002

 

 

Mark Zuckerberg gaat boeken lezen. Hoera!

Reageer »
beleidbesturenDidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelingLerenonderzoek

Mark Zuckerberg heeft het boek ontdekt en gaat in 2015 elke maand twee boeken lezen, zo schreef hij op Facebook. Zo’n bericht moet natuurlijk in de krant en de vlag uit. Boeken lezen wordt weer cool en spannend voor nerds. Ooit werkte ik korte tijd voor een adviesbureau. Een van de partners vertelde vol trots dat hij nooit boeken las. Boeken lezen is uit meende hij. Het verklaart mede waarom ik daar maar zeer kort heb gewerkt.
We hadden al eerder een bericht naar aanleiding van neurobiologisch onderzoek waaruit blijkt dat lezen van een literair boek heilzaam is voor onze hersenen (met dank aan prof. Jelle Jolles).

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2529855/How-book-really-change-life-Brain-function-improves-DAYS-reading-novel.html

Computer of boek? Met het mes op de keel kies ik uiteindelijk voor het boek. Een goed verhaal dat je opslurpt, aan het denken zet, je vragen laat stellen. Daar kan niets tegenop, ook geen computer. De ervaring van een goed boek is uniek en de wereld zou er beroerd uit zien als er geen boeken meer gelezen werden.
Ik houd van lezen en boeken. Afgelopen kerstvakantie heb ik genoten van The Children Act en Amsterdam, beide van Ian McEwan. Ik lees ondertussen The Inventors van Walter Isaacson en ben begonnen aan Iron Curtain van Anne Applebaum. Mede geprikkeld door de briljante ZDF tv-serie Tannbach. Ben benieuwd wanneer wij die in NL kunnen zien. Fictie of non-fictie, je leert er veel van. De psychologie van de hoofdpersonen, omgaan met dilemma’s (bij McEwan) en heeft geeft inzicht in de moderne geschiedenis. (meer…)

Mijn 2014 inspiratoren top-10 lijst van twitteraars en edubloggers

2 reacties
beleidbesturenDidactieke-learningICTInnovatieonderzoeksocial media

De criteria

Belangrijk bij mijn keuze waren: Stijl en leesbaarheid, informatiegehalte (dus geen open deuren maar nieuwe gezichtspunten uit onderwijs en wetenschap), regelmatig twitteren en bloggen en last but not least, wie inspireerden mij daarbij het meest? Veel interessante bloggers schrijven over hun eigen onderwijspraktijk. Dat geeft vooral leuke en interessante inkijkjes in de praktijk, bruikbaar voor wie lesgeeft. Maar ze zijn vaak vooral anekdotisch dat is meestal niet de categorie ‘nieuwe gezichtspunten uit onderwijs en wetenschap’. Sommigen schrijven veel blogs maar weinig tweets. Ook met RSS-feed kan ik dat niet allemaal lezen. De tweet is wat de lead is van een artikel. Het  moet je verleiden tot verder lezen. Tussen beide moet een goede balans bestaan. Tweets vormen de instapmomenten van een artikel in een gewoon tijdschrift.
Over onderstaande  uitslag kan altijd worden gecorrespondeerd ;-).

 1. Pedro de Bruyckere @thebandb
  Niet alleen de beste stand-up comedians komen uit Vlaanderen. Dat geldt ook voor de beste sprekers. Zo een als Pedro kennen we niet in de lage landen. Een presentatie van Pedro over ICT, de jeugd en onderwijs is een feest. Hij paart humor aan nuchterheid en kennis. Zijn verhaal is altijd anders en verrassend. Zijn tweets verwijzen vaak naar zijn  http://xyofeinstein.wordpress.com/ met daarbij mooie links naar interessante sites. Dus reikt Pedro op eenzame hoogte op mijn persoonlijke lijst.
 2. Casper Hulshof @Titchener
  De keuze voor zijn twitternaam heb ik nooit begrepen, maar dat is niet belangrijk.
  Net als zijn Vlaamse kompaan Pedro vraag je je af of de heren weleens slapen en/of met vakantie gaan. Dat Twittert maar door bij nacht en ontij. Maar het gaat wel altijd ergens over. Men reageert ook snel op vragen en tweets van anderen, zoals echte sociale media gebruikers betaamt. http://onderwijskunde.blogspot.nl .
 3. Jelle Jolles @JelleJolles
  Fantastisch zoals deze neuropsycholoog twittert. Voor hem geen wetenschappelijke ivoren toren maar gewoon meedoen en reageren. Ook hij geeft vaak interessante links mee. Ik ontdek een zekere nuchterheid over het gevaar van het te snel trekken van conclusies naar aanleiding van neuro-imaging. Lijkt me verstandig, zijn Leidse puberbreincollega Eveline Crone lijkt haar hand wat overspeeld te hebben in het verleden. Zie ook zijn blog http://www.jellejolles.nl (meer…)

Na investeren in voorsprong, nu inhalen van achterstand

2 reacties
~Maker movementbeleidbesturencodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheidProfessionaliseringProjectmanagementroboticaStimulering STEM

 

“Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven en hun persoonlijke ontplooiing worden onderwezen in en met de mogelijkheden van de computer.”  Zo lezen we op p.6 van het Informatica Stimuleringsplan (INSP) in 1984. Met dank aan Joke Voogd voor deze verwijzing in haar oratie  aan de UvA op 21/11/2014.  Toch waren er jaren van trots. Na Engeland en Schotland behoorden we begin jaren ’90 tot de Europese voorhoede. Dat is al lang niet meer zo. (meer…)

#Onderwijs2032: uitstekend, maar leer van fouten en voorkom stagnatie

Reageer »
~Maker movementbeleidbesturencodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieonderzoekOverheidrobotica

 

 

Nadenken en praten over het waarom, het wat en hoe van hetgeen we op school leren in het licht van de toekomst is een uitstekend initiatief van Sander Dekker. Laten we beginnen bij een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor staatssecretaris Sander Dekker aanleiding vormen voor zijn uitstekende initiatief.

Veel van ontwikkelingen van het moment, zoals de aandacht voor digitale vaardigheden, coding/programmeren, making movement, 3 D-printing en robotica gaan terug naar ideeën uit het begin van de jaren ’80. Zie ook het lezenswaardige boek over de making movent Invent to learn (2013) van Sylvia Martinez en Gary Stager. De ideeën van Papert waren toentertijd hier ook bekend, toch zijn we in Nederland een andere richting in geslagen. (meer…)

Onderwijs op Schier

Reageer »
beleidbesturenblended learninge-learningICTInnovatiekleine scholenonderzoek

waddencampus logo

Een interessant artikel in de Volkskrant van vandaag (30/10/’14) over Schiermonnikoog. Ook de problemen waar de Inspecteur Boelensschool (vmbo-t school met 37 leerlingen) mee worstelt worden genoemd.  Zo is het moeilijk om leraren te vinden. Wonen is erg duur. Een docent woonde enkele jaren op een kampeerboerderij.
De Boelensschool deed mee aan de Waddencampus, een project waar ik tijdens mijn NHL-tijd nauw bij betrokken was.
Scholen in het Waddengebied deelden onderwijs via e-learning toepassingen. Het was geen makkelijk project. In twee jaar hadden we op de kleine Boelensschool achtereenvolgens met vier directeuren te maken. De laatste schoolleider, Jelle Arjaans, is nog steeds directeur. Inmiddels werkt de Boelensschool samen met het  Dockinga College. De nuchtere Fries  Jelle Arjaans is ook directeur van de locatie Ferwert, vlak bij Holwerd voor de boot naar Ameland.
Een goede indruk van het project, inclusief interview met Jelle Arjaans, krijgt men via onderstaande videoclips. De slotwoorden van toenmalig (2006) loco-burgemeester en wethouder Louis Wiersema zijn nog steeds actueel: “Het organiseren, toepassen en implementeren [van ICT] in de school, daar kan nog veel gebeuren en daar zit veel winst in.”

Voor de korte versie (clip) (90 sec.) https://www.youtube.com/watch?v=80K6BfKtACM

Voor de lange versie met onderwijsprojecten (ca.15 min) https://www.youtube.com/watch?v=RSGFpUZkIe0

 

 

Onderwijsraad en curriculum-vernieuwing

1 reactie
beleidbesturencodingDidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelingmultimediaonderzoekProfessionaliseringsocial media

eigentijds curriculum

Over millenium en 21th century skills

De onderwijsraad omarmt de 21th century skills in haar advies aan de Minister van Onderwijs. Wie zich langer met ICT en leren bezighoudt herkent de skills uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Erg spectaculair zijn ze daarom niet te noemen: ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch denken, creativiteit, sociale competenties en vaardigheden om het eigen leren te kunnen sturen. Een nieuw eigentijds curriculum lijkt me nodig, al zal invoering niet eenvoudig zijn. Als er iets bij komt in het curriculum, zal er iets anders uit moeten. Maar wat? (meer…)

Kritische lessen van de Teacher Summit (Nieuw Zeeland)

Reageer »
beleidbesturenDidactiekICTInnovatiekleine scholenlerarenLerenonderzoekProfessionalisering

 

nieuw zeelandOf het nu ook kwam door de paasdagen is niet duidelijk, maar het woord passie voor onderwijs lag op ieders mond bestorven in de Balie. Afgelopen week waren een kleine 100 personen in de Amsterdamse Balie bijeen om te luisteren naar de ervaringen van Nederlandse deelnemers aan de The fourth International Summit on the Teaching Profession 2014 die recent in Nieuw Zeeland plaats vond.  Minister Bussemaker en Annet Kil (Onderwijscoöperatie) verdienen een dikke pluim omdat zij er voor zorgden dat Nederland de enige delegatie had waar ook echte leraren deel van uitmaakten. (meer…)

NIEUW ONDERZOEK ONDERWIJS IN KLEINE SCHOOL

1 reactie
DidactiekICTkleine scholenlerarenonderzoekPublicaties

 

“SLUIT GOEDE KLEINE SCHOLEN NIET VANWEGE ARBITRAIRE ONDERGRENS”

Inmiddels zijn er twee uitgebreide meta-onderzoeken verschenen die uitgebreid ingaan op kwaliteit, onderwijs en kleine scholen.  Het laatste onderzoek van Deunk en Doolaard (2014, Universiteit Groningen), getiteld Onderwijs op kleine scholen, is recent verschenen. Daar (meer…)