Categorie: natuurkunde

Een van de weinige ICT-successen: de invoering van fysische informatica in het vo

Reageer »
DidactiekInformaticaLeerplanontwikkelingnatuurkunde

Prof. dr.Ton Ellermeijer (foto: J.C.Lepeltak)

 

Interview met dr. Ton Ellermeijer bij wie het 40 jaar geleden allemaal begon

Door Jan Lepeltak

Natuurkunde is het enige eindexamenvak in havo en vwo waar informatica deel van uit-maakt. Het onderdeel fysische informatica is sinds 1992-1993 integraal deel van het natuurkundecurriculum. Leraren zijn nageschoold (zonder enige registerdwang); er is lesmateriaal en hardware beschikbaar; kortom het is een heus, serieus vakonderdeel geworden. Aan de vier in balans voorwaarden van Kennisnet lijkt te zijn voldaan. Hoe is dat zo gekomen?

We bezochten in Amsterdam-Buitenveldert CMA. Deze spin-off van de Universiteit van Amsterdam bestaat in 2017 dertig jaar. Begonnen begin 80’er jaren binnen de didactiek natuurkunde vakgroep aan de UvA en vanaf 1987 als Stichting Centrum voor Micro-computer Applicaties (CMA). Vervolgens werkte CMA samen met het AMSTEL Instituut binnen de Bèta-faculteit (FNWI).  Een overactieve decaan sloot dit gerenommeerde instituut om zijn bezuinigingsdoelstellingen te halen om vervolgens zelf na twee jaar weer naar het bedrijfsleven te verhuizen, waar hij ook vandaan kwam. (meer…)

Argumenten tegen de hbs zien we nu weer terug bij de coding-discussie

2 reacties
beleidcodingCommunicatieDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaInnovatienatuurkundeOverheid

 

Aleid Truijens waardeer ik zeer als biografe van de schrijver Hotz en als columniste van soms zeer rake onderwijscolumns.  Maar als het om ICT gaat geeft zij blijk van een schokkend gebrek aan kennis dat zij paart aan een grote mate van stelligheid. Dat zien we ook deze week.  Recent was ik op een bijeenkomst van het  European Schoolnet waar naar aanleiding van een Europees onderzoek weer eens bleek dat ons voorgezet onderwijs wat betreft coding behoort tot de achterhoede in Europa behoort. Dat zal grote gevolgen hebben ondanks het komende bezoek van Mark Rutte aan Siliconvalley en het rapport Onderwijs2032.  De argumenten van Truijens komen mij bekend voor. Het zijn de argumenten die ook werden gebruikt toen de hbs in de 19 eeuw naast het gymnasium werd opgericht.  De hbs de school van onze grote natuurkundigen  en Nobelpriswinaars als o.a. Lorentz en Zeeman . (meer…)

Dilemma’s bij vernieuwing

Reageer »
beleidbesturenDidactiekICTInnovatielerarenLerennatuurkundeonderzoek

Wie het onderwijs wil vernieuwen heeft met een dilemma te maken. Daar moest ik aan denken bij het lezen van het blog van Larry Cuban (hoogleraar en auteur) over incrementele of fundamentele veranderingen in het onderwijs. De vraag is gebruik je je energie binnen het bestaande systeem en de school en wil je van daaruit veranderingen realiseren of zoek je het in het fundamenteel nieuwe. Je keuze heeft een persoonlijk, misschien moet je zelfs zeggen een politiek kant. Kies je bijvoorbeeld voor de “gewone” publieke openbare school of voor een nieuw gestichte school die door steun van draagkrachtige ouders en bedrijven kan worden gerealiseerd. Wil je dat de hele school op de schop gaat zoals onderwijskunstenaar Sjef Drummen met zijn Agora propageert (‘ik ben een kunstenaar en heb niet doorgeleerd’)? De verhalen over de dramatische gevolgen van interventies ambitieuze bestuurders die de hele zaak op de schop wilden zijn er legio van Purmerend tot Leeuwarden kennen we de voorbeelden. (meer…)

Op zoek naar het smurfendorp

Reageer »
Didactiekfilosofielerarennatuurkundeonderzoekwetenschap
Ivo van Vulpen deeltjes onderzoeker Nikhef
Ivo van Vulpen
deeltjesonderzoeker Nikhef

De ontdekking van het higgsdeeltje

Ivo van Vulpen was nog een kleuter toen theoretisch natuurkundigen het standaardmodel formuleerden. In dat model ontbrak één deeltje. Het deeltje dat er voor zorgt dat alle andere elementaire deeltjes massa krijgen. Inmiddels is Ivo van Vulpen gepromoveerd, deeltjeswetenschapper en een enthousiast ambassadeur van het onderzoek naar de allerkleinste bouwstenen van ons universum. Ik sprak  hem op het nationale instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) in Amsterdam.
Wat is het belang van het higgsdeeltje?
“We konden nooit verklaren hoe een deeltje aan zijn massa komt. Dat deeltjes massa hebben is duidelijk anders zouden we niet kunnen verklaren dat de elementaire deeltjes samenklonteren, wat uiteindelijk leidt tot het ontstaan van sterren als de zon. Maar het laatste puzzelstukje in de theorie ontbrak, namelijk het antwoord op de vraag hoe die deeltjes aan hun massa komen. Als deeltjes geen massa hebben dan zouden atomen niet kunnen bestaan net zo min als ons eigen zonnestelsel. Door de ontdekking van het higgsboson kunnen we een verklaring geven hoe de wereld in elkaar zit. Dat is dus een belangrijke mijlpaal voor de wetenschap”. (meer…)