Categorie: multimedia

Schoolzone Amsterdam, leren en inspireren

2 reacties
DidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenLerenmultimediaProfessionalisering

 logo schoolzone jpeg

 

Leraren delen kennis en ervaring


Graag deel ik met iedereen het initiatief dat ik samen met enkele anderen in Amsterdam aan het uitvoeren ben. We zijn sinds begin van dit jaar in onze ‘vrije tijd’ begonnen aan Schoolzone Amsterdam. Onze website www.schoolzoneamsterdam.nl is nog in ontwikkeling en de eerste opnames voor het videodeel zijn gemaakt. Doel is elkaar inspireren en van elkaar leren.
Wij houden ons zeer aanbevolen voor suggesties en support. In april presenteren wij ons. Belangstelling? Geef u op bij j.lepeltak@schoolzoneamsterdam.nl

De naam?

Overal op straat vind je dit schooljaar in Amsterdam de tekst Schoolzone in de buurt van scholen. Hij is bedoeld als waarschuwing voor het langskomende verkeer, maar functioneert ook als plaatsaanduiding. Hier ontmoeten, ouders, leerkrachten, buurtbewoners en kinderen elkaar. Schoolzone wil een virtuele ontmoetingsplaats worden. (meer…)

IMPRESSIE IPON2014 2e dag

2 reacties
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelingLerenmultimedia
Jelmer Evers

Jelmer Evers

De docent als eindbaas

Dat was het credo van de keynote van Jelmer Evers, de ‘boy wonder’ van de vernieuwing van het onderwijs. Evers en zijn maatjes zijn nog steeds onafhankelijk en kritisch naar organisaties die menen het veld te vertegenwoordigen (VO-raad, Onderwijscoöperatie).  Jelmer’s presentatie kende enige overlap met de presentatie van oud-minister Vermeend als het ging om de toekomst en het verdwijnen van banen door de snel voortschrijdende technologie. Daarover straks. Het aantrekkelijke van de opvattingen van Jelmer c.s. , die in het boek Het Alternatief te vinden zijn, is het ontbreken van enige dogmatiek. Jelmer’s ideeën hebben een pragmatische inslag. (meer…)

IMPRESSIE VAN IPON2014 1e DAG

Reageer »
DidactiekICTInnovatiekleine scholenLeerplanontwikkelingLerenmultimediaPresentatiesProfessionalisering

IPON

Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen
De Bett in Londen is een hele grote beurs met lezingen. Op IPON zien we lezingen met daarom heen een beurs.  Het is vooral ook een plek om collega’s te ontmoeten.  Fijn dat na het faillissement van Hub-uitgevers IPON onder de bezielende leiding van Martin Smelt en Reshift een doorstart heeft kunnen maken.

De keynote van Michel van Ast was zoals we die kennen van hem: uitstekend. Heldere voorbeelden over de rol ICT in het onderwijs. We zagen een ontroerend multimedia-verslag (foto’s met commentaar) van een studente over haar mbo-stage in de ouderenzorg. Voorbeelden van talentvolle leerlingen in de basisschool, die lastige Ict-problemen even oplosten, terwijl ze in de traditionele vakken niet direct uitblinken.  Tegenwoordig staat Michel, die na zijn Youngworks avontuur les geeft aan een lerarenopleiding, zelf soms ook voor de klas. Hij geeft doe-onderwijs. Zie voor een schitterende site met ideeën https://diy.org/featured. “Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen”. Is Michel’s motto. (meer…)

NIVO-project: vooral top-down

Reageer »
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLerenmultimediaProfessionalisering

NIV0-praktijkboekKroniek van 30 jaar ICT en onderwijs

1986 (9) NIVO-project: degelijk maar niet altijd erg inspirerend

Wil je als docent iets bereiken dan moet je je plannen goed afstemmen op de beleidskaders van de overheid. Dat geldt in 1986 voor het NIVO-project.  Is dat misschien  nog zo? NIVO gaat deel uit maken van het Informatica StimuleringsPlan (INSP), dat is opgezet naar aanleiding van het advies van de commissie Rathenau.  Rathenau constateerde eind jaren ’70.  een toenemende achterstand op het gebied van de toepassing van micro-elektronica. Dit zou ons uiteindelijk economisch gaan opbreken. (meer…)