Categorie: krimp

Sander Dekker’s brief over de dorpsscholen

Reageer »
beleidbesturenInnovatiekleine scholenkrimp

Zit het venijn van de Dorpsscholenbrief  van Sander Dekker(SD) in de staart?  Als je zijn brief begint te lezen denk je: dat ziet er aardig uit, maar het lijkt op einde tegen te vallen.
SD stelt dat hij de positie van de ouders wil versterken, maar hij komt met vage procedurele beloften in de toekomst. Hij richt zich in het begin vooral op de noodzaak dat een MR de achterban ook daadwerkelijk raadpleegt. (Is dit een ernstig probleem?)
SD: “Ik wil de positie van ouders versterken, door zo snel mogelijk in de Wet Medezeggenschap Scholen op te nemen dat de leden van de MR bij advies over sluiting of bij een verzoek om instemming over fusie of overdracht van een school, altijd eerst de achterban moeten raadplegen. Een verplichting om een voorgenomen fusie een jaar voor de sluiting te melden, wil ik daar niet aan toevoegen, omdat een harde termijn ongewenst belemmerend kan zijn.” (meer…)

Kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen

4 reacties
beleidbesturenDidactieke-learningfusieICTInnovatiekleine scholenkrimponderzoekopheffingOverheidsluiting

Eind schooljaar 2014-2015 werd bekend dat in Friesland weer enkele tientallen kleine scholen zijn gesloten. Het is mijn overtuiging dat dat in veel gevallen niet nodig was. In dit artikel ga ik nader op de misverstanden over de relatie kleine school en kwaliteit. Wat we vaak zien is slordige argumentatie en procedures bij sommige besturen, de MR en de ouders die in een (te) laat stadium worden ingelicht, het ontbreken van onderzochte alternatieven. In dit artikel ga ik onderwijsinhoudelijk in op de kleine scholenproblematiek.  Sluiting hoeft geen kwestie van geld en kwaliteit te zijn. Smart inzet van ICT kan net zoals in Finland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Canada voor oplossingen zorgen. Graag sta ik besturen en MR’s bij om te kijken naar de alternatieven en het voorkomen van conflictsituaties. (meer…)

Krimp, ouder-betrokkenheid en ICT

Reageer »
beleidbesturenICTInnovatiekleine scholenkrimpsocial media

 

DSC07082Ouderbetrokkenheid, sociale media en ICT

Scholen worden kleiner en volgens sommigen te klein om nog zelfstandig voort te bestaan.   Vervolgens gaat het bij zoeken van oplossingen regelmatig mis en komen betrokkenen, bestuurders en ouders tegenover elkaar te staan met vaak daar tussenin, in een lastige spagaat, de leerkrachten en de schoolleider. Soms krijg je de indruk dat er meer wordt geïnvesteerd in advocaten dan in het samen eigentijdse oplossingen vinden. Terwijl de middelen voor het laatste er zijn, maar waar ze voor gebruikt worden is volgens recent NOS-onderzoek niet duidelijk. In juli werd bekend dat zeven Zeeuwse basisscholen hun deuren sluiten. Terecht of niet, erg jammer wel in ieder geval. (meer…)