Categorie: kleine scholen

Kleine scholen en kwaliteit gaan goed samen

4 reacties
beleidbesturenDidactieke-learningfusieICTInnovatiekleine scholenkrimponderzoekopheffingOverheidsluiting

Eind schooljaar 2014-2015 werd bekend dat in Friesland weer enkele tientallen kleine scholen zijn gesloten. Het is mijn overtuiging dat dat in veel gevallen niet nodig was. In dit artikel ga ik nader op de misverstanden over de relatie kleine school en kwaliteit. Wat we vaak zien is slordige argumentatie en procedures bij sommige besturen, de MR en de ouders die in een (te) laat stadium worden ingelicht, het ontbreken van onderzochte alternatieven. In dit artikel ga ik onderwijsinhoudelijk in op de kleine scholenproblematiek.  Sluiting hoeft geen kwestie van geld en kwaliteit te zijn. Smart inzet van ICT kan net zoals in Finland, Nieuw-Zeeland, Schotland en Canada voor oplossingen zorgen. Graag sta ik besturen en MR’s bij om te kijken naar de alternatieven en het voorkomen van conflictsituaties. (meer…)

Onderwijs op Schier

Reageer »
beleidbesturenblended learninge-learningICTInnovatiekleine scholenonderzoek

waddencampus logo

Een interessant artikel in de Volkskrant van vandaag (30/10/’14) over Schiermonnikoog. Ook de problemen waar de Inspecteur Boelensschool (vmbo-t school met 37 leerlingen) mee worstelt worden genoemd.  Zo is het moeilijk om leraren te vinden. Wonen is erg duur. Een docent woonde enkele jaren op een kampeerboerderij.
De Boelensschool deed mee aan de Waddencampus, een project waar ik tijdens mijn NHL-tijd nauw bij betrokken was.
Scholen in het Waddengebied deelden onderwijs via e-learning toepassingen. Het was geen makkelijk project. In twee jaar hadden we op de kleine Boelensschool achtereenvolgens met vier directeuren te maken. De laatste schoolleider, Jelle Arjaans, is nog steeds directeur. Inmiddels werkt de Boelensschool samen met het  Dockinga College. De nuchtere Fries  Jelle Arjaans is ook directeur van de locatie Ferwert, vlak bij Holwerd voor de boot naar Ameland.
Een goede indruk van het project, inclusief interview met Jelle Arjaans, krijgt men via onderstaande videoclips. De slotwoorden van toenmalig (2006) loco-burgemeester en wethouder Louis Wiersema zijn nog steeds actueel: “Het organiseren, toepassen en implementeren [van ICT] in de school, daar kan nog veel gebeuren en daar zit veel winst in.”

Voor de korte versie (clip) (90 sec.) https://www.youtube.com/watch?v=80K6BfKtACM

Voor de lange versie met onderwijsprojecten (ca.15 min) https://www.youtube.com/watch?v=RSGFpUZkIe0

 

 

Krimp, ouder-betrokkenheid en ICT

Reageer »
beleidbesturenICTInnovatiekleine scholenkrimpsocial media

 

DSC07082Ouderbetrokkenheid, sociale media en ICT

Scholen worden kleiner en volgens sommigen te klein om nog zelfstandig voort te bestaan.   Vervolgens gaat het bij zoeken van oplossingen regelmatig mis en komen betrokkenen, bestuurders en ouders tegenover elkaar te staan met vaak daar tussenin, in een lastige spagaat, de leerkrachten en de schoolleider. Soms krijg je de indruk dat er meer wordt geïnvesteerd in advocaten dan in het samen eigentijdse oplossingen vinden. Terwijl de middelen voor het laatste er zijn, maar waar ze voor gebruikt worden is volgens recent NOS-onderzoek niet duidelijk. In juli werd bekend dat zeven Zeeuwse basisscholen hun deuren sluiten. Terecht of niet, erg jammer wel in ieder geval. (meer…)

Kritische lessen van de Teacher Summit (Nieuw Zeeland)

Reageer »
beleidbesturenDidactiekICTInnovatiekleine scholenlerarenLerenonderzoekProfessionalisering

 

nieuw zeelandOf het nu ook kwam door de paasdagen is niet duidelijk, maar het woord passie voor onderwijs lag op ieders mond bestorven in de Balie. Afgelopen week waren een kleine 100 personen in de Amsterdamse Balie bijeen om te luisteren naar de ervaringen van Nederlandse deelnemers aan de The fourth International Summit on the Teaching Profession 2014 die recent in Nieuw Zeeland plaats vond.  Minister Bussemaker en Annet Kil (Onderwijscoöperatie) verdienen een dikke pluim omdat zij er voor zorgden dat Nederland de enige delegatie had waar ook echte leraren deel van uitmaakten. (meer…)

NIEUW ONDERZOEK ONDERWIJS IN KLEINE SCHOOL

1 reactie
DidactiekICTkleine scholenlerarenonderzoekPublicaties

 

“SLUIT GOEDE KLEINE SCHOLEN NIET VANWEGE ARBITRAIRE ONDERGRENS”

Inmiddels zijn er twee uitgebreide meta-onderzoeken verschenen die uitgebreid ingaan op kwaliteit, onderwijs en kleine scholen.  Het laatste onderzoek van Deunk en Doolaard (2014, Universiteit Groningen), getiteld Onderwijs op kleine scholen, is recent verschenen. Daar (meer…)

Besturen over krimp

Reageer »
beleidbesturenICTkleine scholenleraren
Onderwijspoort over krimp  Nieuwspoort, 2 april 2014

Onderwijspoort over krimp
Nieuwspoort, 2 april 2014

 

Impressie van de Onderwijspoort 2014 over krimp.
Naast bestuurlijke en politieke ook onderwijskundige actie noodzaak

 

Een echt debat was het niet, en de insteek was voornamelijk bestuurlijk, dus de gezochte oplossingen waren bestuurlijk en daardoor maar een deel van het verhaal.  Toch was het een goed initiatief van de PO-raad, de VO-raad en de AVS (de schoolleidersclub) om het in Nieuwspoort te hebben over krimp.  (meer…)

IMPRESSIE VAN IPON2014 1e DAG

Reageer »
DidactiekICTInnovatiekleine scholenLeerplanontwikkelingLerenmultimediaPresentatiesProfessionalisering

IPON

Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen
De Bett in Londen is een hele grote beurs met lezingen. Op IPON zien we lezingen met daarom heen een beurs.  Het is vooral ook een plek om collega’s te ontmoeten.  Fijn dat na het faillissement van Hub-uitgevers IPON onder de bezielende leiding van Martin Smelt en Reshift een doorstart heeft kunnen maken.

De keynote van Michel van Ast was zoals we die kennen van hem: uitstekend. Heldere voorbeelden over de rol ICT in het onderwijs. We zagen een ontroerend multimedia-verslag (foto’s met commentaar) van een studente over haar mbo-stage in de ouderenzorg. Voorbeelden van talentvolle leerlingen in de basisschool, die lastige Ict-problemen even oplosten, terwijl ze in de traditionele vakken niet direct uitblinken.  Tegenwoordig staat Michel, die na zijn Youngworks avontuur les geeft aan een lerarenopleiding, zelf soms ook voor de klas. Hij geeft doe-onderwijs. Zie voor een schitterende site met ideeën https://diy.org/featured. “Wat men moet leren om te doen, leert men door te doen”. Is Michel’s motto. (meer…)

30 jaar computers op school (1): de proloog

Reageer »
Didactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatiekleine scholenLerenPublicaties

 

pons- of hollerithkaart

pons- of hollerithkaart

(1) De jaren ’60-’70
Deze kleine persoonlijke geschiedenis laat ik beginnen in 1984. Het schooljaar van het honderd scholen project waarin de overheid voor het eerst computers op Nederlandse (VO) scholen introduceerde.  Het was ook het jaar waarin ik als leraar experimenteerde met informatica lessen binnen het vak Nederlands en mijn eerste artikel schreef over computers in de klas voor het tijdschrift Levende Talen.[1] Maar er is ook wat protohistorie, de vroegste geschiedenis, waarmee ik begin. (meer…)

Krimpbestendigheid op IPON2014

Reageer »
DidactiekICTInnovatiekleine scholenPresentaties

Krimpbestendig met ICT op IPON2014

Door krimp worden de komende jaren ca. 2400 kleine scholen in hun voortbestaan bedreigd. In 2020 zal de krimp gemiddeld 9% bedragen. In sommige regio’s zal dit percentage oplopen tot meer dan 20%[1]. Dat leidt in de kleine kernen en gemeenschappen tot veel begrijpelijke onrust. De school speelt in een gemeenschap een belangrijke sociale rol.

Maar vaak is er meer aan opheffings/fusieplannen te doen dan men denkt, zo blijkt uit de adviezen en de begeleiding die ik samen met de onderwijsjurist van Jurion de afgelopen tijd hebben mogen geven. (meer…)

Kleine scholen en Stephen Heppell

Reageer »
ICTInnovatiekleine scholen
Stephen Heppel

Stephen Heppell

De beslissing om de kleine scholentoeslag direct aan de scholen uit te keren is voor velen een hele geruststelling. Het gevaar dat kleine scholen lopen om een langzame ondergang te gemoed te gaan is nu kleiner, maar zeker niet geweken in krimpgebieden. Ik ben het met Sander Dekker eens dat scholen er nu niet automatisch zijn, maar plannen moeten maken. Het leverde me wel enkele ‘ontvolgers’ op twitter op. Samenwerken en Smart ICT inzetten zijn de kernwoorden waar het hier omgaat. Het is tijd voor goed onderbouwde, uitvoerbare plannen.

We zien bij sommige schoolbesturen inmiddels een kentering waar het gaat om de bereidheid kleine scholen de kans te geven te bewijzen dat voortbestaan onderwijskundig en financieel mogelijk is.
Stephen Heppell gaf als gastspreker op ons seminar Small Schools Big Ideas op de gezellige obs C.Jetsesschool in Driemond vorig jaar maart, al aan dat kleine scholen juist de norm zouden moeten zijn. Met daarbij de opmerking dat ook een grote school uit een aantal kleine scholen kan bestaan.

Heppell is tijdens BETT’2014 benoemd tot voorzitter van de Educational Technology Action Group van de Engelse regering. Daar zijn Lex Hupe, Marit van Gaalen en ik best trots op. Het straalt ook een heel klein beetje op ons af ;-).  En nu de kleine scholen nog.

Voor Heppell’s presentatie zie:

http://www.youtube.com/watch?v=J4xPpUVx8VA&list=PLk7xOsajZW09VoAUe_wNYhYWG6D4uXuhs&index=1