Categorie: coding

Ziet Volkskrant niets in programmeren op school?

Reageer »
beleidbesturenblended learningcodingDidactieke-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaLeerplanontwikkelingroboticaStimulering STEM

 

Waarom ontbreken de ingezonden brieven voor programmeren/informatica?

Een week geleden schreef Aleid Truijens een kritische column over computers op school. Twee stellingen domineerden: laat men eerst maar eens bewijzen dat het ICT op school werkt en programmeren op school is onzin.  In een ingezonden brief (zie hieronder) gaf ik aan dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is waarin wordt aangetoond dat ICT onder bepaalde voorwaarden een zeer gunstig leereffect heeft. Verder gaf ik aan wat volgens velen het belang is van programmeren/informatica in het voortgezet onderwijs. Dat mij brief niet werd gepubliceerd vind ik geen enkel punt. In een keurige Volkskrantreactie werd mij dit medegedeeld. Ik verwachtte daarom wel andere reacties positief en negatief. Helaas geen enkele pro-programmeerbrief was er za 2/5 te vinden.Ik maak me sterk dat er naast die van mij geen pro-coding /informatica reacties waren. Een brief contra programmeren heb ik kunnen ontwaren. Een systeemanalist/programmeur gaf aan dat hij voor zijn werk erg veel had gehad aan Latijn en Grieks voor zijn werk. Moeten we nu  Latijn en Grieks verplicht te stellen op het havo/vwo, zoals in het gymnasium voordat de hbs bestond. We hebben het dan over de eerste helft van de 19e eeuw toen Nederland sterk achterliep bij de industriële revolutie. (meer…)

Coding/programmeren op School

Reageer »
beleidcodingDidactiekICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheid

 

Er is enige tijd geleden wat reuring rond het onderwerp programmeren op school. Aanleiding was een kritische column van Aleid Truyens in de Volkskrant. Ik ga niet in op de kop van de column: Eerst onderzoek en dan gebruik. Er is de afgelopen decennia al veel onderzoek gedaan en kort door de bocht is de conclusie dat wanneer ICT is ingebed in de eigen visie en manier van werken er wel degelijk sprake is van een positief effect op onderwijsleerprocessen. Dit is allemaal keurig gedocumenteerd in het werk van Alfon ten Brummelhuis van Kennisnet.
Internationaal gebruikt men de term coding. Coding is voor mij een pars pro toto voor algoritmiseren, programmeren en de theorie die daarbij hoort. Coding op de basisschool nu al verplichten is onzin, al was het alleen al om de onmogelijkheid daar nu leraren voor op te leiden. Maar er zijn genoeg basisschoolleerlingen die coding heerlijk vinden en zo hun eigen apps maken. Vraag maar aan Pauline Maas die veel op basisscholen doet. We zien een aantal interessante en succesvolle initiatieven zoals Codekinderen (Pauline Maas), Coderdojo’s, Scratch (Joek van Montfoort), en robotica/robocupjunior (Peter van Lith en  Martin Klomp). Vooral mee doorgaan. (meer…)

30 jaar ICT in het onderwijs

4 reacties
~Maker movementbeleidbesturencodinge-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheidProfessionaliseringroboticasocial media

DSC07296

Het slechte en het goede nieuws

Deze tekst is gebaseerd op mijn lezing gegeven op de Nationale OnderwijsTentoonstelling (NOT) van 27 – 31 januari 2015

“In vijf tot tien jaar moeten alle leerlingen zijn onderwezen in de mogelijkheden van de computer voor beroep, deelname aan de maatschappij en persoonlijke ontplooiing”. Men zou kunnen denken dat dit een recente politieke doelstelling is.  Niets daarvan. Het gaat om het onderwijsdeel van het Informatica Stimuleringsplan. De tekst komt uit een schrijven uit 1984 van minister Deetman aan de tweede kamer en werd geciteerd door Joke Voogt bij haar oratie als bijzonder hoogleraar ICT en curriculum (UvA) in november 2014.

Of deze doelstelling anno 2015 is gehaald, valt te betwijfelen.  Het duurt allemaal een beetje langer. Misschien was de doelstelling te hoog gegrepen, misschien zijn de maatschappij en de technologie te snel veranderd. Of is er iets anders aan de hand? Zijn er miljarden uitgegeven aan plannen die achteraf niet zo succesvol bleken? En hoe staan we er nu voor? Wat dat laatste betreft is er zowel slecht nieuws als goed nieuws. (meer…)

De beroerde stand van ons informatica-onderwijs

Reageer »
beleidcodingDidactieke-learningICTInformaticaInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekProfessionalisering

De Telegraaf bracht deze week een artikel over het grote tekort aan informatici en ander gekwalificeerd ICT-personeel.  Grote multinationals hebben al eerder gedreigd hun hoofdkantoren te verplaatsen naar landen waar de noodzakelijke kennis wel aanwezig is. We zien in andere Europese landen, zoals Italië, Oostenrijk en de UK interessante onderwijsinitiatieven die vaak al in de basisschool beginnen. In Nederland zien we nauwelijks enige politieke beweging. Alleen D’66, bij monde van de 2e kamer onderwijswoordvoerder Paul van Meenen, spreekt zich duidelijk uit voor invoering van het vak ‘Computer Science’.  Maar de regeringspartijen willen er niet aan. Hierbij een artikel van mij over deze kwestie in het laatste decembernummer van het tijdschrift van 12 tot 18. Bottom line is dat alleen de vernieuwing van de eindtermen, waar nu door een commissie aan wordt gewerkt, voor het vrijblijvende vak Informatica in de bovenbouw VO volstrekt onvoldoende is.

 

Informatica VO in gevaar-page-001Informatica VO in gevaar-page-002

 

 

Economie bepaalt verandering in onderwijs

1 reactie
beleidbesturencodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelingOverheid

Zitten blijven kost 500 miljoen euro per jaar

Geld en economie vormden altijd een dominante factor bij onderwijsveranderingen. We konden recent in de pers lezen dat zittenblijven de staat ca. 500 miljoen per jaar kost.  Het zou me niet verbazen als dit de stoot geeft voor veranderingen. Dat is niet nieuw de industrialisatie en de internationale handel in de tweede helft van de 19e eeuw leidde tot de oprichting van een nieuw schooltype: de hogere burger school (hbs).
De economische situatie in de jaren ’60  van de vorige eeuw leidde ook tot bezinning en herziening. De hbs verdween na 100 jaar en de havo en het vmbo werden ingevoerd (Mammoetwet). In de jaren ’80 kregen we door de ingrijpende micro-technologische revolutie de basisvorming met nieuwe kerndoelen en het studiehuis en de vier vakprofielen. Mede bedoeld om het academische onderwijs doelmatiger te maken (gerichtere beroepskeuze en daardoor minder studentenuitval). (meer…)

Over de roots van maker education en coding

Reageer »
~Maker movementbeleidcodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenLezingenmultimediaroboticaStimulering STEM
Sylvia Martinez met A.van der Meij en andere fans

Sylvia Martinez omringd door Per-Ivar Kloen en Arjan van der Meij


Mensen die weten waar ze waren toen ze hoorden dat Kennedy was vermoord, of later John Lennon, kunnen zich vaak ook nog herinneren wanneer ze voor het eerst achter een toetsenboord van een PC zaten. De kinderen van nu zullen zich dit waarschijnlijk later niet meer herinneren. Net zomin als wij niet meer precies weten wanneer we voor het eerst een verhaaltje schreven of een boek lazen.
Momenteel werk ik aan een boek dat is geschreven uit enthousiasme en herkenning.
Eerst het enthousiasme. We zien momenteel een aantal interessante ontwikkelingen binnen het onderwijs. Van basis- tot voortgezet onderwijs staat er een nieuwe generatie leraren “voor de klas”. Ze zijn opgegroeid met computers of beter informatie- en communicatietechnologie (ICT). (meer…)

Na investeren in voorsprong, nu inhalen van achterstand

2 reacties
~Maker movementbeleidbesturencodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieLeerplanontwikkelinglerarenonderzoekOverheidProfessionaliseringProjectmanagementroboticaStimulering STEM

 

“Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven en hun persoonlijke ontplooiing worden onderwezen in en met de mogelijkheden van de computer.”  Zo lezen we op p.6 van het Informatica Stimuleringsplan (INSP) in 1984. Met dank aan Joke Voogd voor deze verwijzing in haar oratie  aan de UvA op 21/11/2014.  Toch waren er jaren van trots. Na Engeland en Schotland behoorden we begin jaren ’90 tot de Europese voorhoede. Dat is al lang niet meer zo. (meer…)

#Onderwijs2032: uitstekend, maar leer van fouten en voorkom stagnatie

Reageer »
~Maker movementbeleidbesturencodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieonderzoekOverheidrobotica

 

 

Nadenken en praten over het waarom, het wat en hoe van hetgeen we op school leren in het licht van de toekomst is een uitstekend initiatief van Sander Dekker. Laten we beginnen bij een aantal nieuwe ontwikkelingen die voor staatssecretaris Sander Dekker aanleiding vormen voor zijn uitstekende initiatief.

Veel van ontwikkelingen van het moment, zoals de aandacht voor digitale vaardigheden, coding/programmeren, making movement, 3 D-printing en robotica gaan terug naar ideeën uit het begin van de jaren ’80. Zie ook het lezenswaardige boek over de making movent Invent to learn (2013) van Sylvia Martinez en Gary Stager. De ideeën van Papert waren toentertijd hier ook bekend, toch zijn we in Nederland een andere richting in geslagen. (meer…)

Bespreking: Invent to Learn

Reageer »
~Maker movementcodingDidactiekgeschiedenis Ict en onderwijsICTInnovatieroboticaStimulering STEM
Een jongetje aan de slag in het Fablab van de Waag

Een boek waar je niet om heen kunt

Herinneringen kwamen boven het lezen van het inspirerende en goed geschreven Invent To Learn. Making, Tinkering and Engineering in the Classroom (ITL) van Sylvia Libow Martinez en Gary Stager. Zonder twijfel een van de mooiste edtech-boeken van de laatste 20 jaar. Het geeft een helder overzicht van moderne onderwijsopvattingen die een lange voorgeschiedenis kennen. Daarover direct meer.
Probeer eens na te gaan wat ooit jezelf gemaakt hebt en wat je ervan hebt geleerd? Een persoonlijk voorbeeld. Toen ik in de tweede klas van de middelbare school zat, raakte ik bevriend met Gerard. Wij deelden onze hobby: de fotografie. We begonnen zelf onze films te ontwikkelen en bouwden onze eigen kisten voor het maken van contactafdrukken van onze negatieven. Dat deed ik thuis in het donker, in een gangkast. Analoge fotografie is prachtig, maar wel kostbaar. Voor uitleg zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Contactafdruk .
Later kwam daar onder meer een vergrotingskoker bij voor het maken van vergrotingen.  Nog steeds weet ik alles van de (logaritmische) relatie tussen diafragma’s en sluitertijden, DIN en ASA, ontwikkelaars, fixeren, lenzen en glanspersen. Het nu bijna versleten Prisma-handboek fotografie van Peter Charpentier kenden we zowat uit ons hoofd. We leerden de beginselen van de optica en fotografie door te doen, te experimenteren en te lezen.
Het eerste hoofdstuk  ITL getiteld de  ‘Incomplete history of making’ is compact (‘Insanely brief’) maar zeer de moeite waard.  Van Rousseau via o.a. Dewey, Montessori en Piaget naar Seymour Papert (spreek uit zoals in sgt.Pepper lonely hearts club band) en dat in bijna 20 pagina’s, chapeau. Papert wordt gezien als de godfather van de makermovement en ITL maakt duidelijk waarom. (meer…)

“Luister en vergeet, kijk en onthoudt, doe en begrijp”

1 reactie
beleidcodingDidactiekICTInnovatie

De maker-movement past in een traditie en heeft zijn digitale roots onder meer in het werk van Seymour Papert (MIT medialab) en later zijn leerling Mitchel Resnick. Bij Papert lag het accent sterk op de controle die je als leerling hebt over de computer in plaats van andersom. Daarvoor ontwikkelde hij de programmeertaal Logo in het begin van de jaren ’80. Mitchel Resnick ging enkele stappen verder. Zijn motto, terug te vinden in zijn originele boek Turtles, Termites and Traffic Jams (Cambridge Mass.1997): “Luister en vergeet, kijk en onthoudt, doe en begrijp”.  In 1997 interviewde ik hem voor twee artikelen die verschenen in COS (zie hieronder). (meer…)