Categorie: blended learning

War Child en Connected Learning

Reageer »
asielkinderenbeleidblended learningCommunicatieconnected learninge-learningICTInformaticakrimponderzoekwar childwiskunde

Deze week was ik aanwezig bij een indringende presentatie van Kate Radford, programmamanager bij War Child.  Dit in het kader van een persbijeenkomst rond Connected Learning georganiseerd door Cisco Nederland. Cisco presenteerde  hun concept en visie met betrekking tot Connected Learning.
Het gaat onder meer om het implementeren van robuuste en veilige infrastructuren en het Internet of Everything (dus met domotica-toepassingen) en het integreren van zinvolle toepassingen daarbinnen. Ik beperk me nu even tot het funderend onderwijs, maar er waren ook presentaties vanuit het hbo.
Kansen voor Connected Learning zijn er natuurlijk genoeg in het K-12 onderwijs. Er zijn veel gebieden waar het lesgeven moeilijk is en het een uitdaging is om voor kinderen in hun eigen gemeenschappen onderwijs te verzorgen. Gebieden waar ook sprake is van sense of urgency. Dat kan gaan om bijvoorbeeld de eilanden in Indonesische archipel, kleine scholen in Nederlandse krimpgebieden, maar natuurlijk helemaal in conflictgebieden. (meer…)

Learn different: The AltSchools

1 reactie
beleidblended learningcodingDidactieke-learningICTInnovatielerarenLerenmulitmediaroboticasocial media

Learn different: The AltSchools

De school als  ‘for profit’ organisatie.

‘Think different’ was het motto van Steve Jobs. Zijn weduwe Laurene Powell Jobs heeft via haar charity vijftig miljoen dollar gereserveerd voor onderwijsvernieuwing daarbij is “Learn different’ het devies geworden. In The New Yorker van 7 maart 2016 staat een interessant artikel over de zogenaamde AltSchools in de VS. De Alt-schools zijn basisscholen (groep 1 tot en met groep 8) waarbij technologie een centrale rol speelt en die in hun aanpak sterk doen denken aan de Iederwijsschool van ruim 10 jaar geleden.  Maurice de Hond zou er zijn vingers bij aflikken en Aleid Truijens zou er van wakker liggen.

De AltSchools, er zijn er inmiddels vijf in de VS en er volgen er nog vijf (Manhattan, Chicago, San Francisco), willen de leerlingen voorbereiden op hun werkomgeving in de 21e eeuw. ‘Needs and passions’ is het devies. Kleine klassen, kleine teams waarbij een van de leerkrachten als schoolhoofd optreedt en gepersonaliseerd leren centraal staat en waar allerlei programmatuur voor wordt ontwikkeld.  Het schoolgeld voor de AltSchools bedraagt $ 30.000,-  maar dan krijg je ook wat. De eerste scholen zijn in 2013 gestart. (meer…)

Onderwijs aan asielkinderen kan echt beter met ICT

Reageer »
asielkinderenbeleidbesturenblended learningcodingCommunicatieDidactieke-learningICTInnovatieOverheid

volkskrant asielzoekers

Met onderwijs aan kinderen van vluchtelingen wil het nog niet erg vlotten in ons land. Dat lezen we op 11 januari 2016 in de pers. Mijn laatste blog in 2015 ging hierover. Al veel eerder heb ik gepleit voor het inzetten van niet-conventionele middelen voor het onderwijs aan asielkinderen. Ruim een jaar geleden (december 2014) had ik contact met het Lowan (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) over de mogelijkheid om kennis en ervaring van online – eLearning  te gebruiken om onderwijs aan kinderen van vluchtelingen te realiseren. Helaas zonder enig resultaat.  Tussen droom en daad stonden nu geen wetten in de weg maar men zag men vooral praktische bezwaren. Het woord uitdagingen werd nu eens niet gebruikt helaas. Een vergelijkbare reactie kreeg ik van de PO-raad. Toen ik als oud-leraar Nederlands en afgestudeerd linguïst aanbood ook Nederlandse taalles te geven kreeg ik te horen dat het probleem was dat ik niet over een NT2 diploma beschikte. Tja… (meer…)

Leer vluchtelingen Nederlands leren

Reageer »
beleidbesturenblended learningCommunicatiee-learningICTImplementatieInnovatielerarenLerenmulitmediaOverheidsocial media

volkskrant asielzoekers

En waarom er nog niets gebeurt

In oktober 2014 stuurde ik een voorstel aan de PO-raad naar aanleiding van de grote toestroom van kinderen van asielzoekers en de vaststelling dat traditionele oplossingen voor leren van Nederlands ontoereikend zijn. Uitgangspunt is dat het leren van de Nederlandse taal voor vluchtelingen en hun kinderen cruciaal is.

Ik stelde de inzet voor van onconventionele methoden met behulp van ICT, e-learning, blended learning (in dit geval een combi van F2F en communicatief taalonderwijs). Eerdere had ik contact met de NT2 club van de Vrije Universiteit.  Men wilde graag meewerken. Daar gaf men aan dat men vooral behoefte had aan wat ik noem Quick and Dirty korte lessen Nederlandse taal.
In het afgelopen jaar is er wat dit betreft weinig gebeurd. (meer…)

Leer vluchtelingen-kinderen basic Nederlands en coding

4 reacties
beleidbesturenblended learningcodingCommunicatieDidactieke-learningICTInnovatieLeerplanontwikkelingLerenmultimediaOverheid

kerstboom    Basic NL en coding laten we met kerst beginnen

Dat leerkrachten die lesgeven aan vluchtelingenkinderen door middel van een online cursus worden geholpen is een goede zaak. Het gaat onder meer om kennis over chronische stress en de manier waarop leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen.

Maar is het voldoende?  Snel contact met leeftijdgenootjes heeft ook een therapeutische werking.  Mijn voorstel is simpel. Ontwikkel een eenvoudig (‘quick and dirty’) communicatief taalprogramma Nederlands als tweede taal voor kinderen en jongeren. Hiermee kunnen kinderen van vluchtelingen op een toegankelijke manier zelfstandig de basis van onze taal leren. Dat maakt het snel mogelijk met hun Nederlandse klasgenootjes te praten en hun praktische kennis van onze taal verder uit te breiden. Het idee is niet nieuw. Ik opperde het al ruim een jaar geleden bij PO-raad. (meer…)

WHY SCRATCH IS BECOMING A SUCCES

Reageer »
~Maker movementbeleidbesturenblended learningcodingDidactiekfilosofiegeschiedenis Ict en onderwijsICTImplementatieInformaticaInnovatieOverheidroboticaStimulering STEM

scratchtekening
Lessons from Logo
There is much to be said for the Scratch programming language or one of the dialects such as Scatchjr, Sniff or Snaas becoming the standard coding language for education. What makes a language suitable for education? The simplest answer is: simplicity of use. But that is not enough. You should be able to see results quickly, sound and image (video or graphics) can be added, but there is more. During the opening night of the successful Scratch2015 conference in August 2015 in Amsterdam (nearly 300 participants from over 25 countries), there was a very interesting lecture by the guest of honour Cynthia Solomon on the prehistory of Logo.
Why now focus on Logo? If you want to know something of the Scratch backgrounds you arrive at Logo. The principles (‘philosophy’) and the objectives of Scratch are essentially those of Logo. When I was in 1986 in Cambridge (Mass.) visiting Logo developer Seymour Papert in the new MIT Medialab, I had mistakenly thought that they were still in the pioneering stage. The opposite is true. Cynthia Solomon was with Seymour Papert since the late 60s and 70s trying to develop on the basis of developing psychological principles of Piaget education using ICT for children. For the interview (in Dutch) with Papert see. https://www.learningfocus.nl/2014/02/25/1986-interview-met-seymour-papert-mindstorms/.
Solomon wrote together with Papert in 1971 a still interesting article titled Twenty Things To Do With A Computer. It was then when they introduced the first version of Logo. Compared with Scratch Logo it was not such a simple language.
Solomon discussed the concepts of constructivism vs. constructionism and took a moment out to the maker movement:
1. constructionism is makings things to make sense
2. constructivism is making sense without doing things
3. maker movement is making things without attention to making sense
Cynthia went a little too simplistic and that was not appreciated by the people from the maker movement who were in the audience. But there was some truth in. In maker education workshops it is not always sufficiently clear what the learning objectives are or what the link is with curriculum.
Solomon had wit her beautiful photos and video footage. We saw a young hippie-like figure with long hair and beard who gave explanations of demonstrations. That hippie was Seymour Papert years before he wrote his famous Mindstorms, Children, Computers and Powerful Ideas (1980).
The core of Papert’s ideas is that not the computer should be ‘in command’ but the students and therefor he developed his famous ‘turtle’ language Logo, using a ‘virtual’ and later  a ‘physical’ (toy) turtle that you  could program. How powerful Papert’s ideas are still is proven by the rise of Scratch.
The technological possibilities were 30 years ago compared to now very limited. Schools in USA used Atari’s and the first Apple computers. A graphical interface did not exist. Because of the addition of audio and video and many other features Scratch now becomes a beautiful example of the idea that it is not about learning to code but coding to learn (to use the words of keynote speaker Mitchel Resnick).
Mitch Resnick, which I met him in 1986 when he was still a MIT PhD. , agrees that the basic principles have not changed. He told me, laughing at Scratch2015 that people sometimes say, “Hey man what you claim said Seymour Papert already in the 80s.” Mitch agrees and finds that just great, it proves the power of the Logo / Scratch approach.
The Netherlands also experienced in the 80s and 90s, a small but lively Logo community. We had the LOGO Center in Nijmegen, the Netherlands. And yet LOGO never spread really wide. In the project Informatics of the SLO (National Institute for Curriculum Development), where I was part of the development group, there were two colleagues who were LOGO enthusiasts: Paul Jansen and Ries Kock.
But the government opted for fairly generic computer science goals and SLO-developed learning materials. They also chose the MS-DOS standard. Thereby Learning’s focus shifted from Learning to Use Using to Learn.
Why Logo was not broadly implemented
I do not intend to describe the history of Logo, how interesting it is, but try briefly to explain why Logo never really caught on in the (Dutch) education and why I think this will be different with Scratch. But first, why not then?
1. In the 80s the emphasis was on learning to use. There were only command-driven operating systems. The more DOS commands you knew by heart the better. Later in 1984 the Apple Macintosh was introduced.

2. Learning to use applications such as word processing, databases, spread sheets, and possibly programming in Basic predominated. The necessary hardware knowledge was part of the new Information Science curriculum.
3. Training of teachers in the secondary education (elementary was later join) was time consuming and only for three teachers per school accessible, content was difficult. The idea was that they would share there knowledge with colleagues but that didn’t happen often and moreover many teachers changed job and went to industry.

4. There was no World Wide Web to share material. Schools were only in the late ‘90s for the first time connected. Internet is now available in every school.
5. Each PC or laptop or tablet has now a multimedia Internet connection
6. The teaching was highly focused instruction
7. There was hardly a relation with the existing curriculum
8. There was no community

9. Computing science was not a mandatory subject.
Why is this the moment for Coding?
In the 80s and 90s, the focus was on working with computerized databases (databases) and application software. A major goal was the development of knowledge on automation of data and processes.
With the rise of internet early 90s and especially the World Wide Web with hyperlinks (1994), information retrieval became increasingly important.
– Our present time is characterized by its attention to the development of creative applications. Facebook, LinkedIn, Twitter etc. are all creative and highly successful examples of creative ideas who combine coding and internet. All kind of (educational) smartphones apps are developed. We have now days tools that lets kids create their own apps. To summarise we see that coding is becoming less something for nerds/ Learning to code is coding to create. It is cool.
– The role of the traditional linear curriculum is reduced. If we now look at Scratch, we see alongside the similarities in educational psychology and educational vision but there are also some clear differences with Logo. Scratch has an active community that shares material, scenarios, and ideas, etc. That was the case not in the Logo-years. Internet and social media enable this. The Logo adepts were often united in little esoteric groups and they sometimes behaved like members of a cult. Scratch users are now days much more pragmatic and say a bit of instruction is OK.
– We now see active forums where questions can be posted and one get almost instant answers. Developments in Dutch primary school and the new curriculum proposals for computer science in secondary education there is more  room for coding and Scratch in the curriculum. The present education secretary Sander Dekker (40 years) seems to have an open toward ICT and innovation.
– Scratch (unlike Logo) is free. It is easy to access and runs on many platforms. In particular, the community building makes Scratch increasingly helps to Scratch to become a de facto standard. It was developed by a prestigious institute (MIT Media Lab). It is also well maintained and it is open source. Scratch2015 organizer Joek Montfort can be satisfied. I think Scratch going to make it.

 

Ziet Volkskrant niets in programmeren op school?

Reageer »
beleidbesturenblended learningcodingDidactieke-learninggeschiedenis Ict en onderwijsICTInformaticaLeerplanontwikkelingroboticaStimulering STEM

 

Waarom ontbreken de ingezonden brieven voor programmeren/informatica?

Een week geleden schreef Aleid Truijens een kritische column over computers op school. Twee stellingen domineerden: laat men eerst maar eens bewijzen dat het ICT op school werkt en programmeren op school is onzin.  In een ingezonden brief (zie hieronder) gaf ik aan dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is waarin wordt aangetoond dat ICT onder bepaalde voorwaarden een zeer gunstig leereffect heeft. Verder gaf ik aan wat volgens velen het belang is van programmeren/informatica in het voortgezet onderwijs. Dat mij brief niet werd gepubliceerd vind ik geen enkel punt. In een keurige Volkskrantreactie werd mij dit medegedeeld. Ik verwachtte daarom wel andere reacties positief en negatief. Helaas geen enkele pro-programmeerbrief was er za 2/5 te vinden.Ik maak me sterk dat er naast die van mij geen pro-coding /informatica reacties waren. Een brief contra programmeren heb ik kunnen ontwaren. Een systeemanalist/programmeur gaf aan dat hij voor zijn werk erg veel had gehad aan Latijn en Grieks voor zijn werk. Moeten we nu  Latijn en Grieks verplicht te stellen op het havo/vwo, zoals in het gymnasium voordat de hbs bestond. We hebben het dan over de eerste helft van de 19e eeuw toen Nederland sterk achterliep bij de industriële revolutie. (meer…)

Thuiszitten zou niet hoeven

Reageer »
beleidbesturenblended learningDidactieke-learningICTInnovatiekleine scholen

Hybride scholen en ICT kunnen belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing

Meer dan 30.000 leerlingen volgen om uiteenlopende redenen geen onderwijs. Daarvan blijkt voor een belangrijk deel geen passend onderwijs te vinden en een minderheid thuisonderwijs te volgen. Leerlingen worden soms botweg geweigerd.  De school moet dat passend onderwijs wel bieden. In het geval dat niet gebeurt verwijst staatssecretaris Dekker de ouders/opvoeders naar de lange juridische weg van de Landelijk Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). Dat lijkt me niet erg realistisch. Zie de tv-uitzending over Thuiszitters van Zembla  22 april 2015. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/22-04-2015

De Amsterdamse onderwijswethouder Suzanne Kukenheim roept burgers op plannen in te dienen om in Amsterdam een nieuwe school te stichten. Het biedt een uitgelezen mogelijkheid om een school op te zetten waarin kinderen en naar school gaan en daarnaast ook voor een deel thuis of op een andere locatie onderwijs volgen. Dit op basis van een persoonlijk programma waarin de verhouding schoolonderwijs en thuisonderwijs kan verschuiven. Op deze wijze kunnen kinderen het beste van twee werelden kiezen. De vertrouwde thuissituatie en de sociale context van een kleine schoolgemeenschap met (voor een deel) leeftijd- of lotgenoten.

Wanneer men een onderwijsmodel ontwikkelt waarbij men gebruikmaakt van de ervaringen met gepersonaliseerd leren en blended learning (een combi van f2f en on-line leren) voor kleine scholen in rurale gebieden, kan dit voor veel thuiszitters een oplossing bieden. De compactheid van de Amsterdamse regio maakt dit goed haalbaar.  Via de principes van flip the classroom, webinars, e-moderating, gepersonaliseerd leren is dit mogelijk. Het zou wenselijk zijn zo’n experiment in de vorm van een pilot, met instemming van de onderwijsinspectie en gefaciliteerd door de gemeente Amsterdam te realiseren. Daarbij zou een onderzoekscomponent in de vorm van praktijkonderzoek kunnen aanhaken zodat de ervaringen en effecten kunnen worden vastgelegd en voor anderen beschikbaar zijn.

Als je hier meer over willen weten kunnen je me mailen of bellen

j.lepeltak@learningfocus.nl

Adam Curry de uitvinder van Youtube?

Reageer »
beleidblended learningICTInnovatielerarenonderzoeksocial media

 

youtube

Youtube bestaat 10 jaar. Toch was het Adam Curry die het begin 2000 al had over een Youtube-achtige site in de toekomst. Dat zit zo. Eind vorige eeuw interviewde ik toenmalig directeur Erik Zegwaart van NL-tree. Nooit van gehoord? Geeft niet. NL-tree was de organisatie die in opdracht van de overheid tegen betaling alle scholen op internet moest aansluiten. Dat ging goed totdat KPN besloot scholen gratis op internet aan te sluiten. NL-tree was niet gratis. Na enkele rechtszaken vormde het uiteindelijk het einde van NL-tree.
In het gebouw van de vereniging van kabelnetexploitanten, waar het interview plaatsvond, was een congres bezig en de keynote werd verzorgd door voormalig DJ en internetondernemer Adam Curry. Als ik wilde kon ik de keynote bijwonen en dat deed ik. Adam had het over de mogelijkheid in de nabije toekomst eigen videofilmpjes op internet te zetten om die zo te delen met anderen. Dat leek mij een grappig idee. Hij gaf wat voorbeelden o.a. uit de privésfeer en zo werden de aanwezigen aan het denken gezet over een Youtube-achtige site. Zijn woorden bleven bij mij hangen en ik besloot Adam korte tijd laten te benaderen als mogelijke presentator voor uitreiking van de Computerschool van het jaar 2000 prijs.
Op een zondagmiddag in het voorjaar van 2000 bezocht ik hem in zijn Amsterdamse grachtenpand. Het gesprek werd regelmatig onderbroken door de telefoon. Vaak eindigde Adam met een “I love you to,” en “see you Patrice.’’  Zoals we weten hield de relatie tussen Adam en Patricia Paay geen stand.

Adam vond onderwijs interessant, ook zakelijk. Presenteren deed hij doorgaans voor 20.000 gulden of gratis en dat laatste was natuurlijk bij ons het geval. Toenmalig onderwijsminister Loek Hermans reikte in Leiden de prijzen uit. Hij fluisterde in mijn oor dat hij inmiddels contact had met Adam Curry en hij hem had gevraagd een site voor scholieren te ontwikkelen. Dat liep allemaal heel anders. Het werd een affaire die uiteindelijk profijtelijk eindigde voor Adam maar kostbaar voor het ministerie van onderwijs en uiteindelijk de belastingbetaler. Maar dat is een geheel ander verhaal.

Zie voor nadere info over de  zgn. Jamby affaire  http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/sjoemelen-voor-de-minister~a725700/

 

Onderwijs op Schier

Reageer »
beleidbesturenblended learninge-learningICTInnovatiekleine scholenonderzoek

waddencampus logo

Een interessant artikel in de Volkskrant van vandaag (30/10/’14) over Schiermonnikoog. Ook de problemen waar de Inspecteur Boelensschool (vmbo-t school met 37 leerlingen) mee worstelt worden genoemd.  Zo is het moeilijk om leraren te vinden. Wonen is erg duur. Een docent woonde enkele jaren op een kampeerboerderij.
De Boelensschool deed mee aan de Waddencampus, een project waar ik tijdens mijn NHL-tijd nauw bij betrokken was.
Scholen in het Waddengebied deelden onderwijs via e-learning toepassingen. Het was geen makkelijk project. In twee jaar hadden we op de kleine Boelensschool achtereenvolgens met vier directeuren te maken. De laatste schoolleider, Jelle Arjaans, is nog steeds directeur. Inmiddels werkt de Boelensschool samen met het  Dockinga College. De nuchtere Fries  Jelle Arjaans is ook directeur van de locatie Ferwert, vlak bij Holwerd voor de boot naar Ameland.
Een goede indruk van het project, inclusief interview met Jelle Arjaans, krijgt men via onderstaande videoclips. De slotwoorden van toenmalig (2006) loco-burgemeester en wethouder Louis Wiersema zijn nog steeds actueel: “Het organiseren, toepassen en implementeren [van ICT] in de school, daar kan nog veel gebeuren en daar zit veel winst in.”

Voor de korte versie (clip) (90 sec.) https://www.youtube.com/watch?v=80K6BfKtACM

Voor de lange versie met onderwijsprojecten (ca.15 min) https://www.youtube.com/watch?v=RSGFpUZkIe0