Ontwikkel alternatieven bij dreigende sluiting

 

Ouders kunnen via MR  een alternatief plan bedenken

In een brief van 4 mei 2015 aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW dat hij de positie van ouders wil versterken door middel van een beschrijving van de procedure die de medezeggenschapsraad (‘MR’), waarin ouders vertegenwoordigd zijn, kan volgen om alternatieven voor een fusie of sluiting voor te leggen aan het bevoegd gezag. Zo’n alternatief kan zijn de overdracht van de school aan een ander bevoegd gezag, bijvoorbeeld de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen.
Begin dit jaar kwam een belangrijke handreiking (zie hieronder) uit van het Experticecentrum Onderwijsgeschillen. Die handreiking is in opdracht van het OCW geschreven door twee vooraanstaande juristen. Het toont zeer gedetailleerd aan dat de Medezeggenschapsraad een instantie is die meer bevoegdheden (lees ook macht) heeft dan men zich doorgaans realiseert. De afgelopen jaren ben ik in adviserende zin een aantal malen betrokken geweest bij dreigende schoolsluiting van een kleine school doorgaans in een krimpgebied.
In de handreiking worden een aantal fases in zo’n fusie/opheffingproces genoemd. Vaak moest ik dikke dossiers doorspitten opgesteld door advocaten van beide partijen (bestuur en MR). Dit was meestal de laatste van de vier fases. Geen leuk werk en wat treurig dat het zover moest komen. Het vreet energie en middelen waarvan ik liever zag dat deze aan het onderwijs en de leerlingen werden besteed.

Ideaal zou zijn als betrokkenen (bestuur, docent en ouders) zelf een plan maken. Dat bleek niet zo makkelijk in de praktijk. Nu stellen de schrijvers van de handreiking dat ook een geleding van de MR (meestal de oudergeleding) met behulp van externe expertise een eigen alternatief plan mag opstellen. Dit opstellen dient door het bestuur te worden gefaciliteerd.  De MR kan onderzoeken of er alternatieven zijn voor een eventuele fusie of sluiting. Indien de MR besluit tot zo’n eigen onderzoek, laat hij dit terstond weten aan het bevoegd gezag, eventueel onder vermelding van de faciliteiten die hij daarvoor nodig heeft en hoe lang hij verwacht dat dit onderzoek gaat duren. Tijdens zijn onderzoek kan de MR zijn achterban, zijnde de ouders en het personeel, (opnieuw) raadplegen.

Handhaaft het bestuur zijn voorgenomen besluit en gaat ze voorbij aan het ontwikkelde alternatief dan komt men alsnog bij de landelijke geschillencommissie terecht.

handreiking bij fusie advies EC handreiking bij fusie of sluiting school

 

Eén reactie op “Ontwikkel alternatieven bij dreigende sluiting”

  1. Frankie schreef:

    I’ve been loiknog for a post like this forever (and a day)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.