Ziet Volkskrant niets in programmeren op school?

 

Waarom ontbreken de ingezonden brieven voor programmeren/informatica?

Een week geleden schreef Aleid Truijens een kritische column over computers op school. Twee stellingen domineerden: laat men eerst maar eens bewijzen dat het ICT op school werkt en programmeren op school is onzin.  In een ingezonden brief (zie hieronder) gaf ik aan dat er voldoende wetenschappelijk onderzoek is waarin wordt aangetoond dat ICT onder bepaalde voorwaarden een zeer gunstig leereffect heeft. Verder gaf ik aan wat volgens velen het belang is van programmeren/informatica in het voortgezet onderwijs. Dat mij brief niet werd gepubliceerd vind ik geen enkel punt. In een keurige Volkskrantreactie werd mij dit medegedeeld. Ik verwachtte daarom wel andere reacties positief en negatief. Helaas geen enkele pro-programmeerbrief was er za 2/5 te vinden.Ik maak me sterk dat er naast die van mij geen pro-coding /informatica reacties waren. Een brief contra programmeren heb ik kunnen ontwaren. Een systeemanalist/programmeur gaf aan dat hij voor zijn werk erg veel had gehad aan Latijn en Grieks voor zijn werk. Moeten we nu  Latijn en Grieks verplicht te stellen op het havo/vwo, zoals in het gymnasium voordat de hbs bestond. We hebben het dan over de eerste helft van de 19e eeuw toen Nederland sterk achterliep bij de industriële revolutie.

Coding/programmeren op school

Er is wat reuring rond het onderwerp programmeren op school. Aanleiding een kritische column van Aleid Truijens in de Volkskrant. Ik ga niet in op de kop van de column: Onderzoek eerst de effecten van ict-onderwijs. Er is de afgelopen decennia al veel onderzoek gedaan en kort door de bocht is de conclusie dat wanneer ICT is ingebed in de eigen visie en manier van werken er wel degelijk sprake is van een positief effect op onderwijsleerprocessen. Dit is allemaal keurig gedocumenteerd in het werk van Alfon ten Brummelhuis van Kennisnet.
Internationaal gebruikt men de term coding. Coding is voor mij een pars pro toto voor algoritmiseren, programmeren en de theorie die daarbij hoort. Coding op de basisschool verplichten is onzin, al was het alleen al om de onmogelijkheid daar nu leraren voor op te leiden. Maar er zijn genoeg basisschoolleerlingen die coding heerlijk vinden en zo hun eigen apps maken. Vraag maar aan Pauline Maas die veel op basisscholen doet. We zien een aantal interessante en succesvolle initiatieven zoals Codekinderen (Pauline Maas), Coderdojo’s, Scratch (Joek van Montfoort), en robotica/robocupjunior (Peter van Lith en  Martin Klomp). Vooral mee doorgaan.
Het gaat niet zozeer om programmeren sec maar aan wat eraan vooraf gaat: het algoritmiseren. Dat betekent een probleem in logische (Boleaanse) stappen analyseren en oplossen zodat er een programma voor geschreven kan worden.  Een algoritme is te vergelijken met een goed kookrecept.  Je hebt bepaalde ingrediënten nodig en moet een aantal logische stappen zetten voor je een gerecht op tafel kan zetten. Het is ook belangrijk te weten dat niet alle uitdagingen/problemen door een computer zijn op te lossen.   Niet alle problemen zijn berekenbaar heeft de geniale wiskundige Gödel ons geleerd.
De hbs, opgericht door Thorbecke in 1863, ontstond naast het bestaande gymnasium omdat de industriële revolutie vroeg om chemici, wiskundigen en natuurkundigen, maar ook mensen die handelscorrespondentie konden voeren in de talen van de landen waarmee we handelden. De hbs gaf geen toegang tot de universiteit zoals het  deftige gymnasium, maar was wel de kraamkamer voor onze grote natuurkundigen.  Nobelprijswinnaars als Lorenz (door Einstein beschouwd als zijn wetenschappelijke vader) moest speciale toestemming krijgen om toegelaten te worden tot de universiteit. Is het zo raar om het curriculum in het VO onder de loep te nemen? 
In het decembernummer van het tijdschrift Van Twaalf tot Achttien heb ik beschreven hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs achter loopt bij andere landen als het gaat om informatica-onderwijs. Daar ondervinden wij steeds meer economisch nadeel van. Te weinig scholieren kiezen voor harde bètastudies (waar informatica tegenwoordig een substantieel onderdeel van uitmaakt). Nederlandse multinationals huren werknemers in uit Azië en overwegen zelf hun researchcentra en hoofdkantoren op termijn te verplaatsen..

Voor een inspirerend video op Youtube zie:

https://www.youtube.com/watch?v=Gjc6UX-BFks

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.