Krimp, ouder-betrokkenheid en ICT

 

DSC07082Ouderbetrokkenheid, sociale media en ICT

Scholen worden kleiner en volgens sommigen te klein om nog zelfstandig voort te bestaan.   Vervolgens gaat het bij zoeken van oplossingen regelmatig mis en komen betrokkenen, bestuurders en ouders tegenover elkaar te staan met vaak daar tussenin, in een lastige spagaat, de leerkrachten en de schoolleider. Soms krijg je de indruk dat er meer wordt geïnvesteerd in advocaten dan in het samen eigentijdse oplossingen vinden. Terwijl de middelen voor het laatste er zijn, maar waar ze voor gebruikt worden is volgens recent NOS-onderzoek niet duidelijk. In juli werd bekend dat zeven Zeeuwse basisscholen hun deuren sluiten. Terecht of niet, erg jammer wel in ieder geval.Het komt voor dat de relatie dermate verstoord is dat de MR en het bevoegd gezag alleen nog via advocaten met elkaar communiceren om uiteindelijk bij de geschillencommissie WMS te eindigen.  Dat terwijl betrokkenen toch het zelfde doel nastreven: goed onderwijs voor hun leerlingen. Zelf heb ik met “succes” in zo’n kwestie bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) als extern expert geadviseerd. Het door het bestuur verzochte vervangende instemmingsrecht werd door LCG WMS afgewezen. Fusie/opheffing kan dus niet door gaan. Veel Liever had ik meegewerkt aan een inhoudelijke oplossing van bestuur, school en ouders in plaats van aan een juridisch geschil.

Ouderbetrokkenheid

Dat kan anders. Hoe? Door wat er op school- en bestuurlijk niveau gebeurt transparant te maken en de ouders er heel direct bij te betrekken. Wanneer men pas bij nijpende problemen, zoals krimp bijvoorbeeld,  ouders bij mogelijke fusie, of opheffing betrekt, is het doorgaans te laat.

CPS Onderwijsontwikkeling en advies (Peter de Vries) werkt met het concept Ouderbetrokkenheid 3.0. Het maakt eenvoudig duidelijk waar het mis en goed kan gaan. Bij Ouderbetrokkenheid 1.0 zendt de school (of het bestuur) informatie naar de ouders. Hierbij gaat het om eenzijdige communicatie waarbij de school het moment, de vorm en de inhoud van de informatie bepaalt. Bij Ouderbetrokkenheid 2.0 zendt de school (of het bestuur) informatie naar de ouders en de ouders kunnen informatie terugzenden. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van werkelijk contact. Hoe eenzijdiger de informatie vanuit de school of het bestuur, des te assertiever of passiever reageren ouders erop. Bij Ouderbetrokkenheid 3.0 is elkaar informeren slechts een onderdeel van een co-creërende samenwerking tussen school en ouders, ook ik situaties van het bedenken en uitvoeren van een oplossing in krimp.

Kleine scholen zijn kwetsbaar. Veel activiteiten moeten door een klein team worden uitgevoerd. Het ziekteverzuim ligt aanzienlijk lager dan bij  grotere scholen, maar de ziektegevallen zijn langduriger en serieuzer van aard.  Vervanging is vaak lastiger. Er bestaat geen relatie tussen kwaliteit en schoolgrootte weten we uit diverse onderzoeken.  We zien dat 30% van de excellente scholen een kleine school is (minder dan 100 leerlingen) en in krimpregio’s is dat ruim 60%.

Positief voor de kleine school is dat het pedagogisch klimaat als zeer prettig wordt ervaren. Alle betrokkenen (ook andere mensen uit de kleine gemeenschap) voelen zich zeer betrokken, het is hun school.

Sociale media en ICT

Daarom is het parool zoek gezamenlijk naar voor de gevolgen van krimp met bijzondere aandacht voor zorgbreedte, differentiatie en passend onderwijs.
ICT en sociale media kunnen bijdragen aan oplossingen. Sterker nog je kunt niet zonder. Samenwerken binnen de schoolgeledingen en samenwerken met andere scholen voorkomt ontsporingen.  Men kan IB’ers en specialisten delen, ouders inzetten bij het faciliteren van on-line onderwijs Bij het gebruik van sociale media gaat het om delen van content en onderwijskracht met als doel het vormen van een sociale leergemeenschap (een Community of Practice). In veel andere landen zoals Canada, de Scandinavische landen,  Australie en Nieuw-Zeeland wordt hier al mee gewerkt. Dat betekent niet dat een kleine school koste wat het kost open moet blijven, maar wel dat waar men kan men gezamenlijk werkt aan het vinden van voor iedereen acceptabele oplossingen.

Met dank aan Peter de Vries (CPS  Advies)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.