Krimpbestendigheid op IPON2014

Krimpbestendig met ICT op IPON2014

Door krimp worden de komende jaren ca. 2400 kleine scholen in hun voortbestaan bedreigd. In 2020 zal de krimp gemiddeld 9% bedragen. In sommige regio’s zal dit percentage oplopen tot meer dan 20%[1]. Dat leidt in de kleine kernen en gemeenschappen tot veel begrijpelijke onrust. De school speelt in een gemeenschap een belangrijke sociale rol.

Maar vaak is er meer aan opheffings/fusieplannen te doen dan men denkt, zo blijkt uit de adviezen en de begeleiding die ik samen met de onderwijsjurist van Jurion de afgelopen tijd hebben mogen geven.Opheffing van een school betekent in de praktijk vaak  fusie. Bij fusie is het bestuur wettelijk verplicht een fusie-effectrapportage (FER) te maken. De MR dient schriftelijk in te stemmen met de conclusies die uit de FER worden getrokken en die leiden tot fusie. Vaak valt er op de gebruikte argumenten in de FER juridisch en onderwijskundig het nodige af te dingen
Een school is krimpbestendig te maken wanneer je let op de volgende aspecten:
1. Juridische; ouders en medewerkers (MR) hebben als het gaat om fusieplannen een juridisch sterke vinger in de pap. In de praktijk blijkt men daar nog te weinig gebruik van te maken. Er is vaak meer mogelijk dan men denkt.
2. Financiële; kleine scholen zouden te duur zijn. Het financiële aspect wordt niet zo vaak expliciet gebruikt maar speelt wel op de achtergrond.  Samenwerken, delen van leskracht en SMART-ICT vormen de sleutel tot kostenbeheersing.
3.
Onderwijskundige; vaak hoort men het kwaliteitsargument. Er wordt gesteld men bij de kleine school de kwaliteit niet kan garanderen. Waarom niet? Er zijn genoeg kleine excellente scholen. Er is vastgesteld dat er geen directe relatie bestaat tussen onderwijskwaliteit en schoolgrootte. [2]  Sterker er zijn aanwijzingen dat kleine school het in een bepaald opzicht beter doen dan de grotere broers.
4. Management.
De belangrijke rol van de (soms bovenschoolse) schoolleiding.
5. De ouders. Hoe kan en de betrokkenheid van de ouders aanwenden?

Een kleine school in stand houden kan wel, maar het gaat niet vanzelf. Het gaat goed met veel kleine basisscholen zoals de Zaaijer in Teuge. al betekent dat niet dat er geen uitdagingen zijn.
Een onderwijskundig knelpunt is vaak dat het door de geringe omvang lastig is om onderwijs op maat te bieden. Iets wat regelmatig in inspectierapporten doorklinkt. Daarmee komt de vereiste zorgbreedte in de knel. In dat geval is bijstelling van het onderwijsconcept noodzakelijk. Smartinzet van ICT is daar een absolute voorwaarde bij. 

In mijn presentatie op de IPON2014 ga ik nader op deze aspecten in en geef ik suggesties hoe de school kleine school te behouden. Ik focus op onderwijs en de rol die ICT daarbij kan spelen.

LearningFocus werkt succesvol samen met Jurion, gespecialiseerd in onderwijsrecht in Utrecht. We geven o.m. juridische en onderwijsadviezen aan MR’s en besturen.

Presentatie op IPON event 2014
Titel:               
Hoe maak je de kleine school krimpbestendig?
Presentatie:   Jan Lepeltak /
LearningFocus
Datum-tijd:    Donderdag 20 maart 14.00 u.-14.45 u.
Lokatie:           IPON2014. Schoolleiders Summit in Expertise Theater

Inschrijving op: http://event.ipon.nl/ipon2014.

 

 

 

 

 

 

 [1] Onderwijsraad. Grenzen aan kleine scholen. Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp. Den Haag, 2013

[2][2] Dr. Hans Luyten (2013). Schoolsize effects revisited.  A qualitive and quantative review of the research evidence of primary and secondary education. NWO-Onderzoek

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.