Archief: 2013 december

TIENSPIRATOREN ICT-ONDERWIJS 2013

Reageer »

oudjaar

 

Hierbij op oudejaarsdag mijn lijstje van de 10 personen die mij het afgelopen jaar het meest hebben geïnspireerd als het gaat om onderwijs, innovatie en ICT. Criteria: oorspronkelijkheid, gedrevenheid , eye-openers, goede presentatie, interessante blogs en communicatief.

 

1.     Stephen Heppell (UK)/ Gedreven onderwijsvernieuwer en educational technnology specialist.  Emeritus hoogleraar. Quotes over schoolgrootte: “ Small should be the norm” over het sluiten van kleine scholen: “It’s not only about small schools, but about education in general”. Zie zijn life on-line presentatie in maart op de studiedag Small school big ideas op obs C.Jetses in Driemond. http://www.youtube.com/watch?v=J4xPpUVx8VA&list=PLk7xOsajZW09VoAUe_wNYhYWG6D4uXuhs&index=1

 

2.     Dughall McCormick (UK). Yorksman van Ierse afkomst. Al jaren in het Engelse onderwijsveld als leerkracht en adviseur actief.  Inspirerende presentatie op studiedag in maart. Pionier op gebied van social media en onderwijs. http://www.youtube.com/watch?v=J4xPpUVx8VA&list=PLk7xOsajZW09VoAUe_wNYhYWG6D4uXuhs&index=1

3.     Pedro de Bruijckere. Veelzijdige Vlaamse pedagoog. Deelt zijn kennis van actuele ontwikkelingen via Twitter met anderen. Echte sociale media gebruiker. Reageert altijd op vragen en opmerkingen. Charismatisch presentator. Mede auteur van het ontmythologiserende: Jongens zijn slimmer dan meisjes. Vader en musicus. http://xyofeinstein.wordpress.com/

 

4.     Willem Karssenberg. Trendmatcher met zijn naam als trademark. Drukt als Mister Edublog en belangrijke stempel op het  gebied van onderwijs en sociale media. http://www.trendmatcher.nl/

5.     Caspar Hulshof.  Mede auteur van het ontmythologiserende en succesvolle: Jongens zijn slimmer dan meisjes. Docent onderzoek aan Universiteit Utrecht. Zoon van taalkundige, em. hoogleraar taalbeschouwing en didactiek Hans Hulshof. http://www.uu.nl/staff/chulshof

6.     Jelmer Evers. Gedreven jonge educatieve hond/docent. Wekt persoonlijk deja-vu gevoel op. Heeft gezond wantrouwen jegens personen in gevestigde structuren die allen claimen hem te vertegenwoordigen. Gevaar: overexposure. Mede redacteur van Het Alternatief, een aansprekend voorbeeld van een derde weg, tussen BON-conservatisme en Iederwijs utopie. http://www.youtube.com/user/jelmerevers Flipt dagelijks classrooms.

7.    Tessa va Zadelhoff. Staat als leerkracht PO nog deels voor de klas. Nuchter en enthousiast. Geen enkele educatieve App ontsnapt aan haar aandacht. Heeft mij samen met Carla Desain aan het twitteren gebracht. Ben daar enthousiast over, mijn vrouw minder.  CEO van Warempel http://warempel.nl/

8.     Wilfred Rubens. Bezige bij. Benadert in productie Simon Vestdijk (‘hij schrijft sneller dan god kan lezen’).  Zeer productieve blogger en schrijver van blogboek E-learning, trends en ontwikkeling. Hanteert begrip e-learning wat breder dan ik, maar dat moet kunnen. Houdt ons goed op de hoogte over relevante wetenwaardigheden en zijn wekelijkse  atletische spinningresultaten. http://www.te-learning.nl/blog/

 

9.     Peter van Lith. Mister Robocup. Pionier op het gebied van robotica. Ging in 1980 niet in op aanbod van jonge Bill Gates om als LISP-programmeur bij hem te komen werken. Organiseerde in 2013 het zeer succesvolle WK robocupjunior in Eindhoven. Groot stimulator van robotica het (school)vak van de toekomst. Heeft: programmeren, techniek, biologie, natuurkunde, samenwerken, design in zich. Het vak voor de komende jaren. Kijk voor een korte prachtige impressie http://www.youtube.com/watch?v=mR8Zyt33NRY

 

10.Joek van Montfoort. Gedreven idealistische Scratch (open source) ambassadeur en initiator van Coderdojo’s in Nederland. Organiseerde op eigen risico een Europese Scratch conferentie in Barcelona. Deze man verdient meer support. http://www.scratchweb.nl/tags/joek-van-montfort

 

Mark Zuckerberg gaat boek lezen in 2015

Reageer »
beleidDidactiekICTInnovatieLeerplanontwikkelingLerenonderzoek

Mark Zuckerberg heeft het boek ondenkt en gaat in 2015 elke maand twee boeken lezen zo schreef hij op facebook. Zo’n bericht moet natuurlijk in de krant.  We hadden al eerder een bericht naar aanleiding van neurobiologisch onderzoek waaruit blijkt dat lezen van een literair boek heilzaam is voor onze hersenen (met dank aan prof. Jelle Jolles).

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2529855/How-book-really-change-life-Brain-function-improves-DAYS-reading-novel.html


Met het mes op de keel kies ik uiteindelijk voor het boek. Een goed verhaal dat je opslurpt, aan het denken zet, je vragen laat stellen. Daar kan niets tegenop, ook geen computer. (meer…)

GEEF COOPERATIE KLEINE SCHOLEN EEN KANS

2 reacties
gerardusschool in Weebosch, gem.Bergeijk

gerardusschool in Weebosch, gem.Bergeijk

 

Het is niet helemaal duidelijk waarom bestaande organisaties en staatssecretaris Dekker zo afhoudend en kritisch reageren als het gaat om nieuwe initiatieven om de kleine scholen te behouden, zoals de recent opgerichte Cooperatie voor kleine scholen . Om te beginnen richt het initiatief zich niet a priori  tegen de bestaande schoolbesturen. Er zijn uitstekende besturen, en er zijn er waar dat niet van gezegd kon worden (zoals het inmiddels opgeheven Amarantis in Amsterdam). Soms maakt een bestuur een andere afweging, dat is jammer maar op zich legitiem.

Dat bewoners van kleine kernen zich inspannen voor het behoud van hun school is ook hun goed recht en begrijpelijk. De (dreigende) sluiting van al veel kleine scholen heeft er toe geleid dat men niet lijdzaam wil afwachten, maar het initiatief overneemt.  Dat dat soms moeilijk gaat met de huidige regelingen kan alleen maar een argument zijn om de regels bij te stellen, of alternatieven uit te proberen. Vergeet niet dat de stichtingsregels voor nieuwe scholen en hun denominatie terug gaan tot de schoolstrijd aan het begin van de vorige eeuw. Er is die bijna 100 jaar wel het nodige veranderd. Het ontwikkelde coöperatieve  model verdient een kans en kan ook door anderen worden overgenomen. Zit daar soms de angst van bestaande instituties? (meer…)

LEREN OP EEN KLEINE SCHOOL

Reageer »

Hierbij een samenvatting van mijn presentatie op de oprichtingsconferentie van de nationale coöperatie voor kleine scholen op 14 december 2013, inclusief de URL’s van genoemde links.

“Met veel plezier ben ik hier in de Weebosch op deze historische zaterdag. Historisch omdat er voor het eerst op deze schaal spraken is van  samenwerking van alle betrokkenen : ouders, gemeente, leerkrachten en inwoners die voor leefbaarheid van gemeenschap opkomen.  Ik wil in mijn presentatie ingaan op de volgende zaken:

1.Voorgeschiedenis/aanleiding

 2.Wat zegt onderzoek?

3.Waar het om gaat: Betaalbaar organiseren / flexibiliseren

4. Enkele voorbeelden

5.Strategie en implementatie (meer…)

Keerpunt in de strijd voor behoud kleine scholen?

Reageer »

Op zaterdag 14/12 zal in Bergeijk het startschot worden gegeven van een nieuwe onderwijscoöperatie voor een aantal kleine (laatste) scholen in dorpskernen. Door de realistische aanpak maken kleine scholen nu een reële kans. Het kan een keerpunt zijn in de strijd voor het behoud van de kleine school. Alle stakeholders doen mee: ouders, plaatselijke overheden, een aantal docenten en de strijders voor lokale leefbaardheid.  Men ontwikkelt zelf alternatieven, noem het een plan b, waarmee financieel haalbaar, flexibel en kwalitatief goed onderwijs kan worden verzorgd. 
Een rijksoverheid die zijn burgers serieus neemt kan niet om z’n initiatief heen. Voorbeelden zijn er genoeg: Denemarken met zijn Folkeskole en Friskole. De kleine scholen in Finland of Schotland. Door de geweldige digitale infrastructuur die we in ons land kennen zou men een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere Europese landen die door de voortschrijdende urbanisatie dezelfde rurale problematiek kennen.

De bestuurlijke verkokering in Nederland (denk aan onze onderwijsradendemocratie) en de zeer geringe invloed van ouders op het bestuur, maakt dat de kleine school een makkelijke prooi is waarop bezuinigd kan worden. Time is not on our site: niet beslissen is ook beslissen.  Een sluipmoord op de kleine school zou je het kunnen noemen. En de staatssecretaris wast straks zijn handen in onschuld.

Laten we dat voorkomen.

 

http://www.deweebosch.org/index.php/conferentie/254-plan-onderwijsvernieuwing-in-een-nieuw-verbond

 

 

TwiNL: Twitter in de les

Reageer »

 

 

 

Vorig weekend was het overlijden (auto-ongeluk) van de acteur Paul Walker en Nederlands tribute een nieuwsitem.  Via een Twitteroproep werd aan fans gevraagd als eerbetoon aan Paul in kolonne door Rotterdam te rijden. Dat leverde 190.000 retweets op. We inmiddels wat de gevolgen waren. Een file van 10 km (800 a 1000 auto’s) dreigde het Rotterdamse centrum zondagavond te blokkeren.

Afgelopen tijd heb ik gewerkt aan de realisatie van enkele eScience-video’s. Je kunt eScience de wetenschap van de toekomst noemen. R&D op het grensvlak computerscience en ander discilines. De Nobelprijs voor chemie dit jaar  is een mooi voorbeeld van eScience. In eScience komen harde bètawetenschappen en alfawetenschappen samen.

Grote hoeveelheden data (bigdata) worden door gedistribueerd computergebruik en supercomputing gebruikt voor het ontwikkelen van modellen. Dat kan gaan over het ontstaan van sterrenstelsels, de invloed van de klimaatverandering op  zeestromen en zeehoogten (houden wij droge voeten in Nederland?). Maar ook het via GPS-technieken volgen van de vogeltrek. Ik wil het hier hebben over een andere eSciencetoepassing over het gebruik van Twitter in Nederland. (meer…)

NATIONALE CONFERENTIE over het voortbestaan van kleine basisscholen

Reageer »

NATIONALE CONFERENTIE

over het voortbestaan van kleine basisscholen

en

de oprichting van een Nationale Kleine Scholen Coöperatie

14 december 2013

10.00 – 16.30 uur

buurthuis ‘t Sant | Witrijtseweg 9 | 5571 XJ Weebosch – Bergeijk

conferentie@deweebosch.nl | www.deweebosch.org/index.php/conferentie

We willen u attenderen dat het nog steeds mogelijk is om deel te nemen aan de Nationale Conferentie op zaterdag 14 december op de Weebosch (gem. Bergeijk).
Informatie over de conferentie:

In het morgengedeelte, na een welkom door de Burgemeester van Bergeijk, hebben we een programma met sprekers over de verschillende aspecten (kansen en bedreigingen) van kleine scholen en de mogelijkheden om het voortbestaan van deze scholen te garanderen.

‘s Middags staat in het kader van uitwisseling van kennis en ervaringen, discussie, plannen maken, bespreken en onderzoeken en de stappen die nodig zijn om de kleine scholen in de dorpen te behouden. Hieraan nemen ouders, leerkrachten, dorpsraden, politici en bestuurders deel.

Als u wilt deelnemen dan kunt u tot 10 december aanmelden. Een e-mail met uw naam en bereikbaarheidsgegevens naar conferentie@deweebosch.nl is voldoende. Deelnemers krijgen een bevestiging.

Het initiatief voor deze conferentie is genomen door de werkgroep Nationale Kleine Scholen Coöperatie (Keppel – de Achterhoek/ de Weebosch – de Kempen/ Kats – Noord Beveland / Gaastmeer Súdwest-Fryslân). De organisatie is in handen van dorpsraad de Weebosch en gemeente Bergeijk.

contact:

werkgroep Nationale Kleine Scholen Coöperatie  |  Jan Schuurman Hess <jansh@zeelandnet.nl>  |  06 4491 6514

organisatie conferentie  | Dorpsraad de Weebosch (Herman Ritter & Theo Bockting) <dorpsraad@deweebosch.nl>  |  06 4426 5757

webpagina’s:

http://www.deweebosch.org/index.php/conferentie

met groet
Herman Ritter
Dorpsraad de Weebosch
– – – – – – – – – – –
www.deweebosch.nl

SANDER DEKKER: ‘DE KANT VAN AZIË WILLEN WIJ NIET OP’

Reageer »
het Chinese team voor het onderdeel Dance

World Robocupjr: het Chinese team voor het onderdeel Dance

 

Toch even iets over de reacties op het Pisa-onderzoek en de hoge scores van China, Zuid-Korea, Singapore en Hong Kong. Zowel Sander Dekker als Rob Bijl van het Sociaal Plan Bureau stellen in de Volkskrant (4/12/13) dat leerlingen op scholen in die landen erg onder druk staan. Van Bijl: “Kinderen worden daar enorm onder druk gezet. Als zo’n hoge score ten koste gaat van het welzijn of het geluk van het kind, is het voor ons de vraag of dat wel de moeite waard is’.

Ook Sander Dekker doet een doet een duit in het zakje en heeft het over het verschil met de Europese manier van lesgeven (geen idee wat daar precies onder moet worden verstaan). Nee, dan de Aziatische tijgers waar het onderwijs klassikaal is en de schooldagen lang’. Tot zover deze karikaturen. Trouwens alsof dit onder druk zetten ook niet voor de Nederlandse kids geldt? Praat maar eens met ouders. (meer…)

Het Alternatief (3) Over de schoolmanager en de docent

Reageer »

het alternatief

 

Beste Bas,

Dank voor je reactie. Het is verheugend dat je stelt dat onze uiteindelijke standpunten dichtbij elkaar liggen. Ik behoud wel enige twijfels. Al is er om met W.F.Hermans te spreken wellicht meer sprake misverstand dan moedwil.  En een gesprek ga ik graag aan.

Maar toch wil ik ook hier op enkele onderdelen ingaan.

1.     Wat betreft de rol van het ‘lerarenstatuut’ ben ik blij dat je dit afwijst en ziet als panacee. Het woord ‘panacee’ kon ik overigens niet in de tekst vinden. (meer…)